Matei si Raiul

MATEI: Mamă, hai să fim serioşi o clipă. Da, pentru tine asta ar însemna cu adevărat „raiul pe Pământ", deoarece asta-i ceea ce simţi tu. Ca amplasare, nu există ca atare nici „rai" şi nici „iad". Ceea ce oamenii de pe Pământ numesc ,rai' şi ,iad' sunt, de fapt, modurile în care abor¬dează ei situaţiile oriunde s-ar afla, cât şi ceea ce manifestă fiecare indi- v vid ca circumstanţe ale vieţii sale.
Absolut fiecare suflet de acolo îşi creează propriul mediu ambiant şi acesta este diferit, chiar în cazul persoanelor care trăiesc în aceleaşi condiţii. Este vorba de percepţia individuală care creează lumea fiecărui individ - şi oricine poate să aleagă modul în care doreşte să-şi perceapă toate aspectele vieţii. E tot atât de uşor să creezi minunăţiile pe care voi le atribuiţi raiului, pe cât pe loc, chiar acolo.
Ai auzit oameni care spun că cineva „îşi creează propriu! său iad", sau că „raiul şi iadul se află chiar este să creezi ororile pe care le asociaţi cu iadul - iar ambele condiţii sunt create aici, pe Pământ". AŞA ESTE! Şi nici unul dintre ele, aşa cum este perceput acolo, nu există în acest tărâm al spiritului.
SUZANA: Dacă noţiunea noastră despre rai şi iad este atât de diferită de ceea ce sunt ele cu adevărat, care este scopul Nirvanei?
MATEI: Scopul ei iniţial a fost diferit de cel de acum - care este, în primul rând. de a sluji drept un loc unde se locuieşte şi se învaţă. In acest context, ea este casa în care sufletele stau între întrupările de pe Pă¬mânt dar ea serveşte si altor scocuri foarte importante.
Atunci când au fost create prima dată forme de viaţă cu inteligenţă şi conştiinţă, nu a fost nevoie ca un asemenea tărâm să existe. Ştim că, în acea etapă, îmbătrânirea nu exista, aşa că moartea fizică din cauza „bătrâneţii" nu era o idee de luat în consideraţie. Nevoia pentru ca să existe un loc ca Nirvana, sau altele similare, a pornit de la bătălia cosmi¬că dintre forţele întunecate şi forţele luminii. Fiinţele de lumină şi-au dat seama că era nevoie să existe nişte raiuri sigure pentru sufletele lor rănite sau epuizate, care deveneau pradă uşoară pentru forţele întunericului şi au creat multe tărâmuri ca acesta pentru a proteja şi păstra spiritele înru¬dite, plăpânde, sau în recuperare.
Trebuie să menţionez că lumină înseamnă înţelepciune, iubire şi puterea iubirii, iar întuneric înseamnă, absenţa acestora. Altfel spus, este vorbă despre laturi opuse, respectiv folosirea în sens pozitiv sau negativ a energiei - forţa ds viaţă ă tot ceea ce a fost creat vreodată. Cele două forţe opuse sunt în război, încă de când primele fiinţe înclinate înspre în¬tuneric şi-au folosit liberul arbitru pentru a crea şi prolifera negativitatea în universul nostru;
SUZANA: Matei, nu sunt sigură că te-am auzit corect. Ai spus că există mai multe locuri gen Nirvana şi că ele au fost create de către pu¬teri diferite de Dumnezeu?
MATEI: După câte ştiu eu, există un singur loc numit Nirvana, dar există multe raiuri cu acelaşi scop. Acesta este, în primul rând, pentru su¬fletele care sunt îri tranziţie de pe Pământ - dar şi alte lumi îşi au tărâmurile lor pentru locuitorii neîntrupaţi. în toate cazurile, eu mă refer la tranziţia dintr-o viaţă fizică trecută imediată, la o viaţă în care nu există trup fizic. Multe suflete de aici provin din vremuri foarte vechi şi şi-au petrecut multe vieţi în locuri diferite de planeta Pământ, chiar şi în alte galaxii.
Mamă, viaţa umană inteligentă nu-şi are originea pe Pământ. Ea a fost introdusă aici prin reamplasarea fizică a făpturilor din alte sisteme planetare şi a programelor ior de populare, într-un moment crucial din evoluţia rasei rădăcină umane de pe Pământ. Astfel, din punct de vedere al strămoşilor noştri, CU TOŢII suntem extraterestri pe Pământ, chiar şi în timpul vieţilor noastre pe această planetă!
Cât despre crearea tuturor acestor tărâmuri cereşti, foiţele care le-au creat au fost tară discuţie de la Dumnezeu. Ca este un dar de la Creator sau de ia Dumnezeu, liberul arbitru implică un aspect primordial de a se manifesta numai în unire cu El. Capacitatea creatoare a unui indi¬vid nu este niciodată separată de cea a lui Dumnezeu.
Sufletele nu sunt niciodată separate de Dumnezeul Nirvana şi tărâmuri similare sunt manifestări ale îngerilor şi ale descendenţilor lor, care sunt entităţi superioare pe care ei le-au co-creat, de asemenea, împreună cu Dumnezeu. Prin urmare, vezi cum astfel de locuri de plasament protejate, de recuperase, cum ar fi Nirvana, au apărut din acest nivel mai jos de luare a deciziei şi de capacitate co-creatoare. SUZANA: Ce vrei să spui? Nirvana este o „materializare"? MATEI: Materializare sau creaţie, dacă vrei, este atât procesul, cât şi produsul unui efort creator unit al Creatorului, sau Dumnezeu, împreună cu orice suflet care foloseşte elementele universale drept materi¬ale de construcţie.
In cadru! procesului, mai întâi apare ideea, sau viziunea, apoi dorinţa intensă de a pune acea idee în practică- şi apoi efortul necesar pentru a face acest lucru. Procesul de materializare are ca rezultat produsul - care este o materializare.
Aşa cum acest tărâm este o materializare, tot aşa este şi Pământul. Tot aşa sunteţi şi voii Totul în univers - de la o galaxie până la o ghirjdă sau la un avion cu reacţie - este o materializare. Capacitatea creatoare a tuturor fiinţelor, fie că trăiesc în trup sau în spirit, îşi are originea în Creator. Prin urmare, nu există separaţie între Creator, sau Dumnezeu, şi orice alt" co-creator - aşa cum nu există separaţie între Dumnezeu, sau Creator, şi tot ceea ce a fost vreodată creat.
Mamă, ştiu că am tot trecut de la „Dumnezeu" la „Creator" şi înapoi, ca şi când ar fi unul şi acelaşi lucru. Ele nu sunt. Te-am derutat doar, încercând să-ţi explic lucrurile în cadrul capacităţii tale de înţelegere, iar tu cunoşti doar o singură „fiinţă supremă", pe care o numeşti Dumnezeu. Dar puterea supremă din cosmos - fiinţa omnipotentă, omniscientă, totul, EU SUNT. sau orice alt nume l-ai da lui Dumnezeu - de fapt este Creatorul. în momentul „big-bang-ului" - denumire dată, uneori, primei diviziuni a Creatorului - s-a creat tărâmul cel mai înalt ai îngerilor, arhanghelii. Acolo sălăşluieşte energia Christică.
Această, diviziune nu a însemnat o diminuare a esenţei Creatorului, ci o împărţire proporţională a puterilor - chiar dacă întregul rămâ¬nea la fel. Arhanghelii nu au substanţă - ei sunt doar iubire pură, expri¬mată ca lumină
Eoni mai târziu, împreună cu Creatorul, arhanghelii au creat ur¬mătorul nivel de îngeri - care erau, de asemenea, numai lumină şi aveau partea lor proporţională din puterile Creatorului.
în cea de-a treia etapă a creaţiei, fiinţele angelice, împreună cu Creatorul au făcut forme de viaţă potenţiale - ceea ce înseamnă că, acum, manifestările puteau fi materiale sau dezîntrupate. Ei au creat uni¬versurile - care, combinate, înseamnă cosmosul - cu toate trupurile lor celeste şi cu alţi,dumnezei' care au plecat ca să conducă şi să co-creeze tot ce înseamnă viaţă în cadrul universurilor.
Unul dintre aceşti ,dumnezei' a devenit conducătorul universului nostru - şi multe religii de pe Pământ îl numesc Dumnezeu. Proporţional, El are toate puterile Creatorului, iar în acest univers conduce având caracteristicile atribuite Lui de drept. Şi chiar dacă ne referim la El ca la „Tatăl" şi folosim pronume la masculin, Dumnezeu înseamnă totalitatea iubirii şi luminii - care nu are gen.
SUZANA: Matei, ştiu că încerci să explici toate acestea cât poţi de simplu, dar mai e nevoie de câteva întâlniri. înainte ca eu să pot înţelege suficient pentru a-ţi pune întrebări pertinente.
MATEI: înţeleg, mamă. A fost o vreme când oamenii de pe Pământ ştiau tottr despre legătura dintre Dumnezeul lor şi Creator, despre manifestarea şi viaţa de pe acest tărâm. Pe vremea aceea exista o trecere continuă între aici şi acolo în ambele direcţii şi o legătură telepatică constantă.
Acolo, pe Pământ, voi aţi uitat toate acestea - cunoaşterea a fost suprimată de către forţele întunecate. Ele nu pot schimba adevărul, ele pot doar să încerce sâ-l ascundă de voi.
Dar, tot aşa cum fizica voastră a dovedit, matematic, continuumui timp/spaţiu, în cadrul aceloraşi legiuniversale, se poate dovedi şi legătura noastră inseparabilă.
Suzanne Ward -Matei vorbeste-mi despre rai
Cartea o puteti cumpara Aici

0 Response to "Matei si Raiul"

Trimiteți un comentariu