Poti sa-ti vindeci viata-Bashar


Întâi de toate, ideea e că am discutat despre karmă, despre ideea pe care onumiţi karmă. Şi am discutat şi ideea: karma este complet auto-stabilită, decătre tine ţie. Nu există nicio judecată împotriva ta din afară, din exterior.Karma este pur şi simplu reprezentativă pentru impulsul unei idei pe carevrei s-o joci în timpul unei vieţi fiziologice oarecare şi care ar putea aveaconexiuni către ceea ce numiţi alte vieţi fiziologice pe care le-ai trăit sau levei trăi.De asemeni, ideea pe care am discutat-o este că timpul – deşi este real întimp ce te afli în el – este, totuşi, proiecţia ta, iluzia ta. Este un concept ceexistă în interiorul Creaţiei, evident, de vreme ce trăiţi în interiorul ei. Însăeste ideea ta, creată de tine, este definiţia creată de tine pentru a putea trăiexperienţa unei realităţi fiziologice. Deoarece una dintre definiţiile realităţiifiziologice este conceptul de spaţiu-timp.Acele limitări, acele definiţii creează capacitatea ta de a exista ca şi fiinţăfizică. Dar, pentru că timpul este o iluzie, am vorbit şi despre faptul că toatevieţile diferite pe care le-aţi trăit vreodată sau pe care le veţi trăi vreodată înorice dimensiune a experienţei, exită toate, într-un sens, Acum, simultan.Toate au propria realitate toate sunt o parte a ta, a întregului Tu, a acelui Tutotal ce eşti. Dar, alegând să experimentezi un fragment din conştiinţa ta într-o manieră liniară, îţi trimiţi acea porţiune din conştiinţă, ca să spunem aşa, sătrăiască experienţa acelei totalităţi într-o manieră liniară. Una câte una, unadupă cealaltă, în loc de toate odată, care este perspectiva conştiinţei nonfizice ce eşti şi tu – la care vă referiţi în mod obişnuit ca „suflet părinte”,oversoul. În acest sens, sufletul părinte poate fi privit, aşa cum am discutat de multeori, ca operatorul de sală care proiectează filmul. Iar vieţile pot fi privite ca Karmic Template
 O banda de film, cum o numiţi, fiecare cadru de pe bandă reprezentând, poate,o viaţă diferită sau un moment diferit dintr-o singură viaţă.O porţiune de pe banda de film din banda întreagă, de la cadru la cadru, ştiedoar cadrul în care se află la un moment dat. Are, ceea ce numiţi, o memoriea cadrelor ce au trecut şi, în acest sens, doar o vagă înţelegere privindproiecţiile sau anticipările cadrelor ce urmează – bazat pe continuitatea dintrecut. Însă, operatorul de sală vede întreaga bandă de film, de la un capăt la altul,şi ştie că toate cadrele există în acest moment, de la început până la sfârşit,cum spuneţi. Şi numai personajele de pe bandă sunt izolate în cadrul anume în care există până când următorul cadru creează iluzia de mişcare, deschimbare, de continuare şi de avânt.Aceasta este o analogie asemănătoare cu realitatea fizică. Continuitateaeste, pur şi simplu, proiecţia ta, iluzia ta în acest sens, rata ta de flux altransformării, de creare a unei serii de „acum” diferite – într-un format diferit, într-o formă diferită. Chiar şi ceea ce numiţi o mişcare de aici-aici poate fi, defapt, crearea a mai multe milioane de realităţi diferite de la începutul până lasfârşitul mişcării pentru a crea iluzia unei mişcări continue de la un punct laaltul. Nimeni nu se mişcă cu-adevărat nicăieri; nimeni nu se duce nicăieri cu-adevărat.Mişcarea, în acest sens, e în întregime iluzie. Ideea e că tu pur şi simplurecreezi realitatea iar şi iar în mod discontinuu – acum, acum, acum! Acum,acum, acum, pentru a crea ideea, senzaţia de realitate fizică ce îşi defineşte coordonatele prin spaţiu şi timp.
Bashar
0 Response to "Poti sa-ti vindeci viata-Bashar"

Trimiteți un comentariu