Arta de a trăi nu este o chestiune de control, ci de găsire a unui echilibru între uman şi fiinţă


Sunteţi fiinţe umane. Ce înseamnă aceasta? Arta de a trăi nu este o chestiune de control, ci de
găsire a unui echilibru între uman şi fiinţă. Mamă, tată, soţ, soţie, tânăr, bătrân, rolurile pe care le
jucaţi, funcţiile pe care le îndepliniţi, orice faceţi — toate acestea ţin de dimensiunea umană. Aceasta
îşi are locul ei şi trebuie onorată, dar nu este în sine suficientă pentru o relaţie sau o viaţă cu adevărat
împlinite şi semnificative. Componenta umană singură nu este niciodată suficientă, indiferent cât de
mult vă străduiţi sau ce realizaţi. Apoi, mai este Fiinţarea. Ea se află în prezenţa vigilentă, calmă a
Conştiinţei însăşi, a Conştiinţei care este totuna cu voi. Umanul este formă. Fiinţa este fără de formă.
Umanul şi Fiinţa nu sunt separate, ci se întrepătrund.
În dimensiunea umană sunteţi, fără discuţie, superiori copilului vostru. Sunteţi mai mari, mai
puternici, ştiţi mai multe, puteţi face mai multe. Dacă dimensiunea aceasta reprezintă tot ceea ce
cunoaşteţi, vă veţi simţi superiori copilului vostru, poate în mod inconştient. Şi vă veţi face
copilul să se simtă inferior, poate tot în mod inconştient. Nu există egalitate între voi şi copilul
vostru deoarece în această relaţie există doar forma, iar în formă nu sunteţi, desigur, egali. Poatecă vă iubiţi copilul, dar iubirea va fi doar omenească, cu alte cuvinte condiţionată, posesivă,
intermitentă. Doar dincolo de formă, în Fiinţare sunteţi egali, şi doar când ajungeţi la dimensiunea
lipsită de formă din voi poate exista iubire adevărată în relaţia respectivă. Prezenţa care este
totuna cu voi, atemporalul Eu Sunt se recunoaşte în altcineva, iar celălalt, copilul în cazul de faţă,
se simte iubit, adică recunoscut.
A iubi înseamnă a te recunoaşte în altcineva. „Alteritatea” celuilalt se descoperă atunci ca
fiind o iluzie ce aparţine tărâmului exclusiv uman, tărâmului formei. Nevoia de iubire care există
în fiecare copil este nevoia de a fi recunoscut, nu la nivel de formă, ci la nivel de Fiinţare. Dacă
părinţii preţuiesc doar dimensiunea umană a copilului şi neglijează
Fiinţarea, copilul va simţi că
relaţia este neîmplinită, că lipseşte ceva absolut vital, motiv pentru care în el se va acumula
durerea şi va da naştere uneori unei ostilităţi inconştiente faţă de părinţi. „De ce nu mă
recunoşti?”, pare să spună durerea sau ostilitatea.
Când altcineva te recunoaşte, recunoaşterea aceea aduce dimensiunea Fiinţării mai plenar
în această lume, prin intermediul amândurora. Aceasta este iubirea care mântuieşte lumea. Am
vorbit despre ea cu referire la relaţia cu copiii voştri, dar ea se aplică, desigur, în egală măsură tuturor
relaţiilor.
S-a spus că „Dumnezeu este iubire”, dar afirmaţia nu este absolut corectă. Dumnezeu este
Unica Viaţă din şi de dincolo de nenumăratele forme de viaţă. Iubirea implică dualitate: cel care
iubeşte şi cel care este iubit, subiect şi obiect. Aşadar, iubirea reprezintă recunoaşterea unităţii în
lumea dualităţii. Aceasta este naşterea lui Dumnezeu în lumea formei. Iubirea face lumea mai
puţin lumească, mai puţin densă, mai transparentă faţă de dimensiunea divină, faţă de lumina
conştiinţei însăşi.
Echart Tolle,

0 Response to "Arta de a trăi nu este o chestiune de control, ci de găsire a unui echilibru între uman şi fiinţă"

Trimiteți un comentariu