Metamorfozele cosmosului

Cosmosul - atât aspectul văzut, cât şi aspectul nevăzut - este creaţia Unicului Dumnezeu. De asemenea, toate fiinţele din cosmos sunt creaţii ale Unicului Dumnezeu.
Cosmosul actual face parte din Oceanul de Lumină. După cum s-a menţionat, din momentul creaţiei şi până în prezent, cosmosul a cunoscut mai multe prefaceri - mai multe metamorfoze. De-a lungul metamorfozelor sale, cosmosul a cunoscut distrugeri şi reconstrucţii succesive. Metamorfozele cosmosului s-au desfăşurat pe şapte planuri cuantice diferite, de-a lungul a patru perioade de timp denumite cicluri.
Creaţia lumii, care corespunde cu momentul în care IŞŞ, Unicul Dumnezeu, care este Etern şi Fără Formă, a rostit Cuvântul dintru începuturi, s-a produs în planul cuantic primordial, denumit Halazeth. O dată cu formarea sferei sau a locuinţei Halazeth, a început primul ciclu al cosmosului. Primul ciclu a continuat pe al doilea plan cuantic, pe sfera denumită Hazaleth, apoi pe al treilea plan cuantic, pe sfera denumită Hakazaleth şi, în final, pe al patrulea plan cuantic, pe sfera denumită Hetiteth.
De-a lungul primului ciclu cosmic, desfăşurat succesiv pe patru planuri cuantice, Dumnezeu a creat spiritele şi trupurile (corpurile duh) de formă umanoidă ale spiritelor naturii, îngerilor şi oamenilor (prima generaţie de oameni). La sfârşitul primului ciclu s-a produs revolta lui Shantiah - Adam primordial - şi a lui Haillshithan.
Al doilea ciclu cosmic s-a desfăşurat pe al cincelea plan cuantic, în sfera sau locuinţa numită Perfer. Pe Perfer a avut loc revolta lui Lucifer şi prima mare bătălie din ceruri. De atunci, se poate vorbi despre existenţa fiinţelor luciferice, adică a acelor Fii ai Flăcării care s-au răzvrătit împotriva Ordinii instituite de Dumnezeu.
Al treilea ciclu al cosmosului s-a desfăşurat pe al şaselea şi al şaptelea plan cuantic. În al treilea ciclu al cosmosului a apărut a treia generaţie de oameni. Prima parte a celui de-al treilea ciclu s-a desfăşurat pe al şaselea plan cuantic, iar a doua parte pe cel de-al şaptelea. Al şaselea plan cuantic se numeşte Hazureth şi este actuala lume eterică. Al şaptelea plan cuantic este planul material.
Pe al şaptelea plan cuantic, dar în al treilea ciclu cosmic, a apărut cosmosul material şi, fireşte, Pământul material. Totuşi, nu este vorba despre Pământul actual, ci despre Protopământ. După cum afirmă fiinţele din lumea eterică, la începutul celui de-al treilea ciclu, Protopământul era mult mai mare, ca dimensiuni, decât Pământul actual şi mai puţin dens - în sensul că procesul solidificării era abia la început. Luna era foarte apropiată de Protopământ, iar Soarele avea culoarea verde (aşa era văzut de fiinţele încarnate). Al treilea ciclu cosmic s-a încheiat prin marea ştergere, iar Protopământul şi-a încetat existenţa. După marea ştergere a început al patrulea ciclu cosmic, când s-a format actualul Pământ material.
Nu se poate şti ce s-a întâmplat cu primele trei planuri cuantice anterioare - cu Halazethul, cu Hazalethul, cu Hetitetul. Ele există, dar nu mai sunt locuite de nimeni. În schimb, imensa planetă Perfer este încă vizibilă în al cincelea plan cuantic, dar este inaccesibilă. Ea încă arde şi va arde în veşnicie, ca şi cum abia s-ar fi încheiat cruntul război dintre Fiii Luminii şi Fiii întunericului. Perferul este încă o planetă fumegândă, părăsită de toţi, dar rămasă undeva la limita eternităţii, acolo unde timpul este suspendat. La rândul său, Hazurethul, al şaselea plan cuantic, există şi va exista pentru totdeauna. Hazuretul este actuala lume eterică.
Protopământul a dispărut, dar planul cuantic material continuă să existe. Pe ruinele Protopământului s-a construit un nou corp ceresc: acesta este Pământul, în actuala sa înfăţăşare.
Cristian Zanescu -In fata eternitatii

1 Response to "Metamorfozele cosmosului"

  1. Anonim Says:
    30 decembrie 2010, 20:42

    In al catelea plan cuantic au aparut Ghebele....?

Trimiteți un comentariu