Arhitectul Marii Piramide: un matematician de excepţie

„Piramida a fost construită — cu certitudine — cu scop ştiinţific şi, de altfel, întotdeauna s-a bănuit că închide în sine mari secrete...
Datele prezentate de Marea Piramidă compun un ansamblu uluitor, în primul rând, arhitectul a fost, incontestabil, un matematician de excepţie, deoarece a izbutit să adauge, unui monument atât de simplu ca plan general, o mulţime de valori astronomice şi geodezice... El cunoştea perfect excentricitatea axei pământeşti, lungimea razei polare, dimensiunile orbitei Pământului, distanţa care desparte planeta noastră de Soare, fenomenul precesiunii1' echinocţiilor, durata exactă a anului sideral2', precum şi greutatea şi densitatea globului. Arhitectul îi cunoştea, de asemenea, suprafaţa, ceea ce ne face să credem că dispunea de hărţi tot atât de exacte ca ale noastre. Ori, noi ştim că nici vechii egipteni, nici chiar caldeenii, acei astronomi minunaţi, nu aveau noţiuni ştiinţifice atât de înaintate. Atunci, de unde dobândiseră constructorii Marii Piramide acele cunoştinţe ştiinţifice atât de evoluate pentru vremea aceea?

Nu se poate răspunde lesne la această întrebare. Să încercăm să găsim o explicaţie de ordin ştiinţific, în primul rând, să determinăm, măcar aproximativ, epoca în care a fost înălţat edificiul. Credem că ar trebui să situăm construirea acestui edificiu între anii 2654-2592 Î.H. în general, şi pe baza mărturiei lui Herodot, i se atribuie lui Keops iniţiativa aceasta; dar trebuie să ţinem seama că acest faraon a domnit în a doua jumătate a mileniului III, înaintea erei creştine, în acest caz trebuie să admitem că Egiptul acelor vremuri străvechi moştenise mijloacele de calcul necesare de la un popor de seamă, care ajunsese la un grad de civilizaţie extrem de avansat şi de rafinat." 'Georges Barbarin concluzionează: „După părerea mea, putem atribui construirea Piramidei unui popor necunoscut, a cărui civilizaţie nu era, desigur, cu nimic mai prejos faţă de civilizaţia noastră, dacă nu cumva îi era chiar superioară, posedând cunoştinţe deosebite în domeniul matematicii, al astronomiei, al geofizicii, pe care le-a aplicat în proporţiile unui edificiu hărăzit în acelaşi timp să corespundă unor exigenţe mistice."
O bancă de date din domeniul matematicii şl al astronomiei
Pentru abatele Moreux, Marea Piramidă este un fel de bancă complexă de date stocate din domeniul matematicii şi al astronomiei, moştenite de la atlanţi, care dobândiseră un nivel de cunoştinţe foarte înalt în ambele domenii.
„Constructorul Marii Piramide avea într-adevăr cunoştinţe ştiinţifice uluitoare pentru a realiza un astfel de edificiu, deoarece calculul său stufos şi complicat trebuia să slujească ţelului pe care şi'-l propusese. Orientarea Piramidei este exactă, cu aproximaţie de 4'35" uimindu-i pe astronomii noştri... La sfârşitul secolului trecut, ei au făcut o mulţime de calcule savante pentru a determina cu exactitate distanţa de la Pământ la Soare, care urma să fie o unitate de măsură astronomică. Aceasta a fost stabilită la 90.000.000 mile engleze. Dacă ar fi ştiut, misiunea lor ar fi fost mult mai uşoară: pentru a afla această distanţă era necesar doar să se înmulţească cu 1.000.000.000 înălţimea Piramidei.
Cele două diagonale ale pătratului care formează baza Piramidei, prelungindu-se spre nord-est şi spre nord-vest, coincid cu limita răsăriteană şi cea apuseană a deltei Nilului; aceasta este împărţită în două sectoare remarcabil de egale de meridianul care trece prin vârful Piramidei, fiecare sector având un unghi la centru de 45°.
Meridianul acesta a fost ales cât se poate de bine, pentru că, dintre toate meridianele lumii, el traversează cele mai multe continente şi împarte lumea populată în două părţi egale. Vârful Piramidei este situat la 29° 58'51,22" latitudine nordică. Acest detaliu pare nesemnificativ la început, dar dacă ne gândim că poziţia aparentă a stelei polare, ca urmare a re- fracţiei atmosferice, pare invariabil decalată cu 1'8 78" înţelegem îndată intenţia arhitectului deoarece, adăugând r 8,78" la 29°58'51,22" obţinem totalul de 30°. Astfel,
Piramida este, de fapt, situată exact pe paralela 30°. Ori, această paralelă este foarte judicios aleasă, întrucât desparte uscatul de ape în proporţii egale. Fără îndoială, constructorul a dorit să reprezinte, într-un fel nepieritor, repartizarea continentelor şi a mărilor pe globul pământesc."
Abatele Moreux susţine, în concluzie, că precizia extraordinară şi rigoarea ştiinţifică a concepţiei şi executării Marii Piramide nu pot fi atribuite decât unei minţi luminate, dintr-un popor de oameni cu totul superiori.
„Nu exagerăm dacă afirmăm că problema, încă nedescifrată, a originii poporului care a ridicat această Mare Piramidă se confundă cu problema originii civilizaţiei omeneşti... Poate, în curând, vom cunoaşte mult mai multe lucruri, în momentul în care acest minunat edificiu al faraonilor îşi va dezvălui toate secretele şi toate misterele. Când va veni ziua aceea, vom şti cu precizie unde se situa Atlantida."
„Care-i taina?" a exclamat califul
Cu privire la aceste taine nepătrunse încă, cronicarul arab AI-Massudi menţionează o inscripţie neobişnuită, gravată pe peretele unui coridor interior al Marii Piramide, care fusese descifrată1) de astronomul particular al califului AI-Maamun... în anul 820 al erei noastre:
„Sunt vestitorul şi martorul voinţei divine; Dumnezeu m-a creat cu simţăminte omeneşti şi port taina pe care El mi-a încredinţat-o."
Cronicarul arab afirmă că autorul inscripţiei vorbeşte în numele Marii Piramide.
„Când i s-a adus la cunoştinţă califului textul inscripţiei, acesta a rămas pe gânduri, relatează AI-Massudi. «Care-i taina acesta?» a exclamat el, nedumerit şi curios.Imediat a poruncit să se facă cercetări şi să se sape; îşi închipuia că mesajul enigmatic din adâncul Piramidei era de o însemnătate deosebită, îndeplinind dorinţa califului, EI-Ham, arhitectul-şef, a căutat să'formeze o echipă, grupându-i pe cei mai buni lucrători, cei mai renumiţi savanţi, astronomi şi magicieni, pentru a duce la bun sfârşit această misiune dificilă: trebuia înţeleasă şi interpretată scrierea cu semne ciudate gravate în interiorul Piramidei."
Robert Cohen -Atlantida

0 Response to "Arhitectul Marii Piramide: un matematician de excepţie"

Trimiteți un comentariu