O noua energie patrunde pe planeta

O nouă energie pătrunde pe planetă, schimbând faţa planetei odată cu genul de afaceri care se fac pe planetă, vor fi noi modalităţi de a face bani şi de a le controla fluxul. Noi moduri de a genera energie, noi căi de a schimba lumea şi de a intra într-o lume nouă, verde, o lume limpede şi curată.
În faţă iese o nouă generaţie de lideri, elita conducătoare a vestului. Pe măsură ce se ridică noile puteri ale Chinei şi Indiei, vestul se va trezi într-un soi de vid până ce va găsi calea de a tranzita la unison de la afacerile în stil mare la noul tip de afaceri, afaceri bazate pe libertatea gândirii, a energiei şi o reală înţelegere a funcţionării treburilor planetei.
La putere se vor instala cei care deţin această înţelegere. Iniţiaţii societăţilor secrete şi ai înţelepciunii spirituale vor ieşi din nou în faţă pentru a conduce vestul către o dimensiune nouă. Puterea iniţiaţilor din occident a cunoscut oscilaţii care au creat probleme vestului. În occident s-a pus baza mai mult pe tehnologie şi masculinitate, însă marii lideri din occident au rămas întotdeauna profund conectaţi la Spirit. George Washington şi Disraeli sunt primii veniţi în minte, dar au mai existat mulţi alţi lideri cu un nivel de conştienţă diferit, o conştienţă complet diferită de cea a omului de rând.
Vestul se schimbă rapid. Îşi pierde puterea şi influenţa în multe zone cum ar fi Africa, în timp ce China şi India transferă tot mai multă putere Africii. Acelaşi lucru se întâmplă cu Europa, unde influenţa Chinei şi Indiei în marile afaceri creşte odată cu scăderea influenţei vestului lipsit de oameni suficient de puternici pentru a crea poporului lor un viitor solid şi sigur. Toate acestea sunt pe cale să se schimbe.

Se ivesc zorii unui nou misticism, un nou mod de viaţă. Apare o nouă conştienţă, conştienţa pe care Christul nu a manifestat-o niciodată cu adevărat aici pe acest pământ, iar acea conştienţă combinată cu altele va intra şi va pătrunde mai întâi în tot vestul şi va crea mari mişcări, nu numai în industrie, ci şi în tipul de educaţie primit de copii în şcoli. Va crea o lume paşnică, o lume liberă de stres, unde se vor dizolva falsele ziduri despărţitoare, iar duşmăniile de asemenea vor fi dizolvate.
Marea inteligenţă, care a adus Europei şi Americii puterea, va căpăta o întrebuinţare diferită, iar aceea va fi în slujba unei lumi verzi în care generarea puterii nu va polua sau contamina planeta.
Felurite surse noi de energie apar la orizont cum ar fi forţa solară, forţa valurilor şi forţa geotermală. Procesul a durat atât de mult din anumite motive. Unul dintre ele este opresiunea distinctă şi evidentă asupra conştienţei care a permis unor oameni să-şi însuşească ce nu le aparţine, acum însă această oprimare a conştienţei va fi înlăturată.
Pe planeta Pământ se iveşte o nouă energie care va elibera complet conştienţa.
În vechile şcoli ale misterelor din trecut se dezbătea o mare problemă care suna cam aşa: “Oare este omul obişnuit suficient de responsabil şi de încredere pentru a controla conştienţa?” Răspunsul este: da, lumea are nevoie de conştienţă. Are nevoie de străvechea înţelepciune la fel ca de noile tehnologii. Are nevoie de oameni lucizi, care să-şi deschidă ochii către o lume nouă, o nouă dinamică unde prevalează iubirea şi unde teama din corp este din ce în ce mai redusă.
După cum am afirmat mereu în aceste mesaje, conştienţa trece dincolo de frică. Deveniţi cu atât mai conştienţi cu cât vă procesaţi mai puternic emoţiile. Emoţiile vă suprimă conştienţa. Ele sunt un tip fals de inteligenţă. În timpul copilăriei şi al tinereţii aţi avut experienţa emoţiilor.
Nu oricine va fi dispus să îşi cureţe şi purifice corpurile, însă libera alegere le aparţine în mod egal tuturor, oamenii trebuiesc făcuţi să înţeleagă că au de ales. Toată lumea are de ales, însă o conştienţă suprimată şi ascunsă în subconştient denigrează conştienţa oamenilor. Preoţii bisericilor spun că religia lor este singura cale, ceea ce NU ESTE ADEVĂRAT. Asemenea lucru nu ar trebui să fie spus. Biserica spune aceste lucruri din teamă, iar teama este un comportament dictat de inconştient.
Căile către Divin sunt felurite, multe căi minunate şi intrinseci. Una dintre căi trece prin lumea materială, însă este foarte anevoioasă şi lentă, iar pentru unii un proces mizerabil. Această planetă şi fiinţele umane au parte de materialism exacerbat.
Există o conştienţă care stă la dispoziţia tuturor şi care aduce iubirea în inimi. Mulţi oameni se cred în stare de iubire şi iubesc şi mulţi alţii cred că iubirea nici nu există. Experienţa adevăratei iubiri nu a fost cunoscută pe această planetă la nici un nivel al existenţei, incluzând aici vieţile încarnate trecute, civilizaţiile dispărute despre care savanţii nu au găsit dovezi, iubirea adevărată nu a fost nicicând de găsit pe această planetă.
Iubirea adevărată soseşte pe planetă, iar iubirea nu înseamnă suprimare, oprimare sau represiune. Iubirea adevărată începe cu alegeri, iar cei care deţin cunoaşterea secretă şi înţelepciunea secretă vor trebui să o împărtăşească. Ei au de împărtăşit şi nu de păstrat pentru sine şi de ascuns de ochii altora. Li s-a dat acea cunoaştere pentru a o oferi tuturor, a o împărtăşi lumii şi nu pentru a o păstra în spatele uşilor închise sau a păstra textele sacre în biblioteci secrete destinate unei elite.
Oricine are de oferit daruri umanităţii de la Spirit şi le ţine puse la păstrare în spatele uşilor închise va avea un preţ de plătit. Iubirea şi înţelepciunea trebuiesc împărtăşite. Din nou spun, căile către Divin sunt foarte multe şi dacă tot continuaţi să căutaţi veţi găsi cu siguranţă ceea ce căutaţi. Dacă sunteţi sufleteşte determinaţi să găsiţi adevărul pentru a înţelege ceva anume, adevărul vi se va pune la dispoziţie la toate nivelele.
Nu a fost în intenţia planului Divin să suprime conştienţa de pe planeta Pământ. Planul lumilor de Spirit este de a vedea planeta aceasta plină de iubire, de bucurie, de a vedea toate inimile vibrând de iubire şi de libertate. Toate acestea sunt mai mult decât suficiente pentru cele 6 miliarde de oameni. Este atât de multă energie pe planeta aceasta şi atâta energie în Univers, încât şi dacă s-ar mări de două, trei sau patru ori populaţia şi tot nu ar suferi de vreo lipsă. Dar nu este aceasta şi realitatea de pe planeta Pământ.
Realitatea arată cum oameni din anumite zone suferă de foamete şi singurul motiv este că undeva, cineva anume reţine fluxul de energie din curgerea liberă. Acea energie va începe să circule, dar trebuiesc întreprinse măsuri în această direcţie.
Oamenii de la conducerea ţărilor ar trebui să fie profund conectaţi la lumea spirituală şi ar trebui să înţeleagă cu adevărat ce le cere Spiritul – prim miniştrii şi preşedinţii ar trebui să recurgă la un mod de conectare spirituală. Câtă vreme fluxul de energie de pe planeta Pământ nu curge liber, aşa cum ar trebui, din cauza tuturor deciziilor greşit motivate din trecut, foarte multe lucruri au ajuns să fie suprimate pe planeta aceasta.
Când vă referiţi la libera iniţiativă, atunci aceea ar trebui să fie într-adevăr liberă. În acelaşi timp trebuie să existe un grad de protecţie, un grad de înţelegere pentru acele naţiuni care îşi investesc energia în tehnologie, dar a sosit vremea ca lumea să se deschidă către o dimensiune nouă, o nouă stare de a fi în care moneda zilei să fie conştienţa.
Cu cât sunteţi mai conştienţi ca fiinţă umană în anumite domenii, cu atât ar părea să se reverse mai multă abundenţă, dar nu se întâmplă aşa, fiindcă banii în sine nu reprezintă abundenţa. Deseori, oamenii foarte inteligenţi profesional în anumite sfere dovedesc lipsuri mari în altele. Inteligenţa le poate aduce bani, dar nu neapărat abundenţă şi bunăstare.
Inteligenţa văzută cu ochii umani şi inteligenţa văzută cu ochii Divinului sunt două noţiuni complet diferite. Desigur că explorând mai mult planeta creşte gradul de conştienţă şi înţelegerea modului de a manipula planul terestru şi Universul. Există pe planetă cei care manipulează conştienţa şi energia şi sunt cei ca voi, care ştiu cine sunt acei oameni şi ori permiteţi să se întâmple, ori vă lăsaţi duşi de val şi înlesniţi şi mai mult acest lucru. Apoi mai sunt aceia dintre voi care pur şi simplu nu au destulă energie ca să vadă adevărul despre cele ce se petrec pe propria voastră planetă.
Pe această planetă urmează să vină mari schimbări care se vor face cunoscute direct prin intermediul conştienţei. Poveşti ca levitaţia şi telepatia şi teleportarea dintr-un loc în altul, deocamdată sunt numai poveşti, dar încet şi sigur aceste daruri vor ajunge la cei dintre voi care vor deveni conştienţi de propria divinitate. Aceste daruri vor începe să se manifeste pentru toţi cei de pe această planetă.
Se vor manifesta pentru toţi cei care fac alegerea să devină conştienţi; aceste daruri vor fi puse la dispoziţia tuturor şi veţi alege între a le lua în stăpânire sau a le refuza. Veţi face alegerea între a conduce o maşină şi abilitatea de a vă teleporta dintr-un loc în altul. Oamenii conştienţi la asemenea nivel nu vor mai putea fi controlaţi de nimeni. Ei vor şti că tot ce a fost încuiat în acele biblioteci prăfuite reprezintă cunoaşterea autentică, care stă efectiv la dispoziţia întregii omenirii.
Oamenii aceia vor purta cunoaşterea în inimile lor şi vor fi asemenea unor pietricele aruncate în râu, încet şi sigur lucrând la eliberarea omenirii. Omenirea este închisă după gratiile induse de suprimarea conştienţei, din cauza lucrurilor învăţate în copilărie care v-au suprimat conştienţa, care v-au pus după gratii pe tot restul vieţii, gratii nevăzute şi ascunse.
De acum înainte acest lucru nu va mai fi permis. Acele energii şi învăţături care oprimă copilul de vârstă fragedă vor începe să se disipe. Un copil este asemenea unui burete şi deşi adesea oamenii care îi învaţă lucruri şi teorii despre istorie şi planul terestru sunt bine intenţionaţi şi cred în propriile învăţături, ei nu înţeleg psihologia unui copil şi cât de uşor se poate atenta la conştiinţa unui copil provocând stricăciuni şi blocaje care vor menţine conştienţa într-un spaţiu al mizeriei, un loc de prizonierat, de nefericire adâncă de unde realitatea nu se mai poate manifesta după dorinţă şi unde nu mai este posibilă o exprimare a sinelui autentic. Ştiţi cu toţii că asta se întâmplă.
Dragilor, deoarece energia lui Kryon începe să dizolve suprimarea, represiunea şi renegarea umanităţii, se văd zorii unei lumi noi. Pe planetă soseşte o conducere absolut nouă. Apare o nouă conştienţă şi o nouă înţelegere a Divinului. Cu două mii de ani în urmă o nouă conştienţă pătrundea pe planetă, o nou mod de existenţă. Aceea a fost conştienţa Christică, dar ea nu s-a infiltrat niciodată în sânul maselor, neatingându-şi nici pe departe scopul. Planul terestru a fost avansat la un nou nivel de comunicaţii – emailuri, site-uri web, telefoane, sateliţi, celulare, pentru a propaga informaţia aproape instantaneu pretutindeni pe glob. De data aceasta conştienţa Christică se va propaga rapid de-a lungul planetei, se va muta în inimile şi minţile oamenilor, iar această cunoaştere va fi larg împărtăşită în lume.
Cei care sunteţi vindecători aveţi datoria să receptaţi această înţelepciune şi cunoaştere, această nouă energie şi conştienţă. Voi ca vindecători trebuie să vă vindecaţi singuri şi sa deveniţi noua conştienţă. Mai întâi de toate deveniţi conştienţa Christică, iar apoi deveniţi noua conştienţă, conştienţa fără nume care intră în prezent.
Această conştienţă va pune capăt tuturor războaielor. Vă va trezi la conştienţa futilităţii lumii materiale. Va aduce bucurie, armonie, fericire pe acest plan terestru. Va aduce cu sine întâlnirea cu sufletul geamăn. Această conştienţă va face inimile voastre deschise şi radiante. Petalele chakrelor voastre vor fi deschise şi vor fi în siguranţă aşa de fine, blânde şi fragile. Ochiul 3D al acestei planete este aproape complet închis, altfel ar fi imposibil să trăiască cu toate aceste minciuni ale ierarhiei actuale.
Există multă iubire. Dragii noştri, ea vine pe planetă şi vă cerem să vă închideţi ochii şi să plonjaţi adânc, adânc în ea. În seara aceasta vom urmări două lucruri, în chiar această seară, unul este o lumină din interiorul vostru, o conştienţă a adevărului iar celălalt este ceea ce îl blochează şi îl ţine pe loc şi îl suprimă, reprimă şi ascunde. Orice ar suprima, reprima şi ascunde această conştienţă fie ca în noaptea aceasta să se sfărâme acele cătuşe şi adevărul să fie eliberat din carcasa, care ascunde însuşi adevărul despre existenţa voastră. Permiteţi ca energia (carcasa) care suprimă adevărul să se spargă şi să îl elibereze. Este asemenea unei nuci, atunci când spargeţi o nucă îi vedeţi miezul gol înăuntru. Lăsaţi să se întâmple acelaşi lucru şi cu sufletul vostru.
Nu mai e nevoie să credeţi în minciunile lumii. Lăsaţi lumina aceasta să radieze prin tot corpul, prin aura întreagă. Lăsaţi-o să lumineze tot ce nu este real. Lăsaţi-o să lumineze în întunericul care nu vă reprezintă. Lăsaţi-o să trezească din nou adevărul din voi, adevărul şi iubirea ce aţi adus-o planetei acesteia.
Acum dacă vedeţi lumina aceasta, vedeţi şi rădăcinile miezului de iubire şi de adevăr, conştienţă, bucurie şi libertate, coborâţi în interior până în centrul pământului şi conectaţi-vă cu pământul, cu toată energia şi puterea Mamei Pământ. Priviţi Mama Pământ ca pe un vulcan de energii a cărui flamă străbate prin orice lucru. Permiteţi focului Mamei Pământ să vă ardă conştienţa şi să întreţină viu acel miez de iubire, adevăr şi conştienţă. Lăsaţi-l să trezească şi să alunge de acolo toate iluziile şi deziluziile. Lăsaţi-vă cuprinşi de foc, ardeţi, întreţinând focul acela. Lăsaţi flama conştienţei să vă ardă până ce nu mai rămâne decât însuşi adevărul fiinţei care sunteţi.
Lăsaţi vechiul să ardă şi noua conştienţă care poate suporta orice căldură să vă pătrundă corpul şi să vă trezească. Lăsaţi energiile masculine şi feminine să vă străbată corpul contopindu-se cu conştienţa, lăsaţi conştienţa să vă cuprindă şi aflaţi simplu că străpungeţi astfel barierele lumii noi, ale acelei ierarhii interioare care nu vă reprezintă.
Conectaţi-vă acum la Tatăl Cer prin chakra coroanei. Lăsaţi numai să se întâmple, lăsaţi. Se pot întâmpla numai energiile care vă recunosc intenţiile. Pasaţi-ne frica. Energiile sunt mereu însoţite de frică. Bazaţi-vă pe conştienţă cu toate flăcările ei. Lăsaţi să ardă orice reprezentare a energiilor Kundalini. Lăsaţi iubirea să curgă prin inimile voastre.
Dragii noştri, trăim zorii unei ere noi, o eră a adevărului pe care îl învăţaţi, o eră în care vă manifestaţi realitatea proprie şi personală, o eră în care sunteţi autentici. O eră în care aduceţi cu voi conştienţa Christică şi o faceţi cu inima, devenind conştienţa Christică în sine.
Dragii noştri, toate acestea se petrec într-o sală mică din Cape Town din Marina da Gama şi nu în vreo mare catedrală a lumii. Această nouă energie, această lumină nouă îşi face apariţia. Kundalini se va ridica spiralat prin controlul conştienţei şi nu în afara ei. Lăsaţi iubirea, bucuria şi libertatea să radieze în afară prin corpurile voastre. Lăsaţi adevărul să pătrundă în minţile voastre şi eliberaţi tot ce nu este adevărat acolo, lăsând mintea să se conecteze la masculin şi feminin, la mama şi tatăl vostru interior. Fie să curgă prin mintea voastră. Îngăduiţi curgerea acestor energii prin inimă, producându-vă o vibraţie nouă mai înaltă, o vibraţie a adevărului, o vibraţie care depăşeşte pe acea a oamenilor din ierarhie, ce au dorit să tragă în jos planeta aceasta prin suprimarea, reprimarea şi denigrarea conştienţei.
Acest mesaj transmis aparţine lumii. Energia aceasta aparţine oricui citeşte acest mesaj. După ce vă lasaţi întregiţi de această energie, o puteţi trece mai departe prietenilor, vecinilor, copiilor şi părinţilor voştri. Nu va trebui să vorbiţi, fiindcă ei vor vedea cine aţi devenit şi îşi vor dori această energie.
Dragi noştri, aici este Kryon care se retrage. Mergeţi cu bine, Dumnezeu să vă binecuvânteze şi aveţi grijă. Mulţumesc.

2 Response to "O noua energie patrunde pe planeta"

 1. Ryana says:
  23 iunie 2010, 14:59

  Mesajele primite de la anumite entitati, transmit doar niste indemnuri , nu niste sfaturi concrete.
  Daca ei spun , lasati-va cuprinsi de lumina, lasati-va cuprinsi de adevar, lasati-va cuprinsi de iubire, lasati-va....etc., dar nu spun si cum sa facem .
  Aceste generalitati nu stiu cat de mult ne pot ajuta. Este ca si cum i-am da unui copil o carte si ii spunem sa o citeasca.Dar ca s-o citeasca, trebuie sa invete intai alfabetul. Nu ?
  Ei, noua ne lipseste alfabetul.

 2. MARIA says:
  23 iunie 2010, 16:39

  Kryon are mesaje in care descrie destul de bine ce trebuie sa facem pentru a evolua.O sa aleg ceva mai concret.
  cu bine

Trimiteți un comentariu