Semnale de lumina -Preluarea puterii personaleSalutari de  Acasă.
Alegeţi să Acţionaţi în loc să Re-acţionaţiAceste cuvinte rezonează cu această adunare, căci atât de mulţi dintre voi cunosc vibraţiile de Acasă. Atât de mulţi dintre voi aţi petrecut vremuri imemorabile în diferite roluri ca familie spirituală. Suntem onoraţi să fim în prezenţa voastră în acest moment să ajutăm procesul re-aducerii aminte a cine sunteţi cu adevărat. Vă respectăm atât de mult pentru că aţi avut curajul să păşiţi în spatele vălului uitării care vă reţine să vedeţi cine sunteţi. Acelaşi văl vă reţine adesea de la preluarea în totalitate a puterii voastre. Este o onoare pentru noi să fim aici, chiar dacă numai pentru moment, să vă ajutăm să daţi la o parte vălul astfel încât să puteţi vedea cine sunteţi. Măreţia din fiecare dintre fiinţele voastre poate fi văzută prin ochii celorlalţi.
Vă spunem că dragostea pe care o avem pentru voi este dincolo de cuvintele care s-ar potrivi pe tărâmul vostru. Adesea menţinem energia pentru voi, totuşi sunt situaţii când tot ceea ce putem face este să vă facem să vi se mişte parul de pe braţe, lăsându-vă astfel să ne simţiţi. Pentru noi, a vă îmbrăţişa ar fi ceva dincolo de înţelegerea noastră, şi totuşi o facem adesea. Ne desfacem aripile adesea pentru a vă reflecta măreţia.
 Câteodată stăm înaintea voastră atunci când vă aflaţi în momentele de mare disperare şi menţinem energia pentru voi atunci când simţiţi că nu o puteţi susţine voi înşivă. Şi vă iubim atunci când nu sunteţi în stare să vă iubiţi voi înşivă şi să vă re-amintim că voi sunteţi maeştrii. Voi sunteţi aceia care aţi fost de acord să veniţi aici şi să jucaţi acest Joc. Nu doar de dragul Jocului, ci pentru binele a tot ce există.

Crearea unei Noi Realităţi
Nu sunteţi singuri în lucrul pentru rezultatul acestui Joc. Noi vă spunem că sunt atât de mulţi cei care vă privesc fiecare mişcare. De fapt, camera se umple pe măsură ce vorbim şi devine din ce în ce mai multă înghesuială aici. Noi facem loc pentru fiecare dintre fiinţele venite din diferite dimensiuni care doreşte să asiste pe măsură ce se desfăşoară măreţele evenimente. Din perspectiva lor, aceasta este oportunitatea de a îi vedea pe maeştri în timp ce aceştia îşi re-amintesc cine sunt. Împlinirea Jocului însuşi constă în măreţia stilurilor, căci nimeni nu şi-a imaginat rezultatul care se aşterne acum înaintea voastră. Nimeni nu şi-a imaginat că voi veţi lua pana de scris în mâinile proprii şi veţi scrie conştienţi noile voastre contracte, şi totuşi vă aflaţi acum în postura de a face exact acest lucru. Toţi oamenii au oportunitatea de a-şi scrie propriile contracte. Voi aţi avut întotdeauna această capacitate şi totuşi foarte puţini dintre voi şi-au exercitat acest drept. Acum sunteţi aici scriind următorul nivel al Jocului cu propria voastră mână. V-aţi descurcat bine pentru a putea atinge acest punct. Creaţia unei realităţi la alegerea voastră este cea mai înaltă expresie a energiei Universale care există în interiorul fiecăruia dintre voi.
Al Doilea Val de Preluare a Puterii
Voi aţi schimbat paradigma. Aţi schimbat ceea ce eraţi voi. Aţi deschis poarta pentru conectarea cu propriul vostru Sine Superior, în timp ce vă aflaţi încă în starea voastră biologică. Şi aţi făcut aceasta parţial prin intermediul propriei voastre dureri. În 1945 a fost momentul în care Jocul a luat turnura finală de evenimente care au deschis poarta pentru paşii pe care îi faceţi acum. Acesta a fost un moment de multă durere pentru Tabla de Joc. A existat cineva pe planetă în acel moment care a jucat un rol deosebit de important în îmbinarea energiei Universale. În acel moment voi aţi jucat Jocul supunerii-faţă-de-lider. Nu aveţi idee despre ovaţiile splendide care au urcat pe măsură ce voi aţi preluat puterea şi aţi menţinut-o ca o rasă de fiinţe ce sunteţi. În acel moment voi v-aţi definit pe voi înşivă ca fiind expresia finită a creatorului infinit. Făcând aceasta, aţi ţinut sabia voastră ridicată, ca o expresie colectivă a lui Dumnezeu. Aţi declarat cine eraţi şi aţi schimbat Jocul pentru totdeauna. Acesta a fost începutul celui de-al Doilea Val de Preluare a Puterii şi a marcat momentul în care partea umană a lui Dumnezeu a început să-şi re-amintească. Întreaga natură a Marelui Joc a fost aceea ca Dumnezeu să se definească pe Sine însuşi într-o formă finită. Pe măsură ce voi v-aţi ales intenţionat realitatea, manifestaţi această putere a creaţiei care vă aparţine de drept prin naştere.
Timpul care vi se aşterne acum înainte este foarte important. Voi v-aţi câştigat dreptul de a fi aici, exact în acest moment şi vă este dificil întrucât nu aţi mai făcut asta niciodată înainte. Nu există cărţi care să vă arate drumul, fiindcă nu le-aţi scris încă. Noi vă spunem că există trei persoane în această cameră ce vor ajuta la scrierea cărţilor care vor îndruma pe mulţi dintre cei ce vor urma.Limpezirea Vibraţiei
Procesul creării lui Acasă în realitatea voastră este ceea ce vi se aşterne acum înainte. Noi dorim să dedicăm această zi pentru a vă vorbi exact despre acest proces. V-am mai spus de mai multe ori cât de puternici sunteţi şi cum creaţi propria voastră realitate cu fiecare gând. Fiindcă cu fiecare gând care vă ţâşneşte prin fiinţă, vibraţia voastră se schimbă. Această vibraţie este ceea ce va precede în toate lucrurile. Vibraţia care este emanată din fiinţa voastră precede toate conversaţiile, toate relaţiile, şi toate interacţiunile cu fiecare dintre voi. Limpezirea vibraţiei vă permite să primiţi din Univers ceea ce creează în modul cel mai eficient realitatea. Limpezirea vibraţiei este primul şi principalul pas pentru crearea lui Acasă de partea voastră a vălului.
Anul Intenţiei de Cristal
Proprietăţile vălului vă cauzează îndoiala în voi înşivă. Totuşi noi vă spunem că infuzia de energie vă va lăsa în curând să vedeţi că vă aflaţi în locul potrivit la momentul potrivit. Voi v-aţi plasat în anul 2000. Acesta este anul pe care noi l-am numit Anul Intenţiei de Cristal. Aceasta fiindcă fiecare dintre voi cristalizează acum motivul pentru care a venit aici şi ce doreşte să facă, pregăteşte energia în mod semnificativ pentru planetă şi toată umanitatea pentru următorii doisprezece ani. Următorii doisprezece ani vor pregăti energia pentru mileniul următor. În secundele dintre cuvintele noastre gândurile voastre vă ţâşnesc prin cap. Vă puteţi imagina posibilităţile acestor gânduri în crearea scopului şi direcţiei noului mileniu? Noi vă spunem că aceasta este o poveste adevărată. Vă spunem că voi nu aveţi idee cât de puternici sunteţi, dar sunteţi pe cale de a afla.
În timpurile care vor veni, mulţi se vor simţi pierduţi. În timpurile care vor veni, chiar şi unii dintre cei mai mari învăţători s-ar putea să pară că se rătăcesc de calea lor. Vă rugăm, nu îi judecaţi, căci ei şi-au îndeplinit datoria aşa cum trebuie. Ajutaţi-i să vadă măreţele conexiuni pe care le-au format. Pe parcursul acestei perioade mulţi dintre voi vor pleca. Balanţa planetei va fi o parte importantă a energiei.
Noi dorim să vă spunem, de asemenea, că există o energie foarte importantă pe care puteţi să o creaţi ca parte a propriei voastre realităţi. Se spune că nu poţi schimba o altă fiinţă umană. Şi în multe feluri aceasta este corect, căci voi puteţi doar să co-creaţi pentru voi înşivă. Voi sunteţi responsabili numai pentru centrarea propriei voastre energii şi pentru acţionarea conform acestei energii centrate. Totuşi, noi vă spunem că există căi prin care puteţi schimba şi alte persoane. Pentru că voi puteţi să schimbaţi modul în care re-acţionaţi la atitudinile lor. Pe măsură ce faceţi această uşoară schimbare de atitudine, voi schimbaţi cu atâta uşurinţă şi pentru totdeauna percepţia voastră. Aceasta alterează realitatea voastră şi de aceea schimbă modul în care oamenii vă tratează şi re-acţionează în relaţia cu voi. În acest mod voi puteţi schimba alţi oameni şi crea propria voastră realitate.
Creaţia Îngerilor Umani
Acum vă vom spune ceva care este de mare importanţă pentru voi. Fiindcă acum aveţi oportunitatea de a vă procura propriile aripi. Aveţi oportunitatea de a avansa către vibraţii cunoscute de voi ca fiind acelea ale Îngerilor. Puteţi fi Îngeri care trăiesc pe Pământ. Cea mai mare bucurie a noastră este de a vă reflecta energia, iar reflectarea noastră este în măreţia voastră. În măreţia voastră ne reflectăm noi. Acum vă spunem că acelaşi lucru este valabil pentru voi. Acei oameni cu care aţi ales să vă înconjuraţi sunt o reflectare directă a voastră înşivă. Vă rugăm nu îi judecaţi pe ei sau pe voi înşivă pentru că toate interacţiunile pot fi modificate de cea mai mică schimbare a percepţiei.
Fabricarea Câmpului Vostru Energetic
Vă rugăm să înţelegeţi că oamenii din câmpul vostru vă reflectă şi vă creează pe voi înşivă. Fiecare persoană pe care o întâlniţi produce un schimb de vibraţii. Acest schimb vibraţional perpetuu vă modifică vibraţia proprie. Chiar şi strânsul mâinii de care vă bucuraţi după ce faceţi cunoştinţă cu cineva este un schimb de vibraţii care modifică pentru totdeauna persoana care sunteţi. Fiecare persoană pe care o întâlniţi vă schimbă. Astfel, este uşor de văzut că un mod foarte eficient pentru crearea unei realităţi la alegerea voastră este prin alegerea cu atenţie a persoanelor care stau în câmpul vostru. Aceasta am identificat-o noi ca fiind instrumentul discernământului şi este primul dintre instrumentele necesare vieţii în nivele vibraţionale mai înalte. Acum, vă rugăm nu numai să vă alegeţi cu grijă aceste persoane, dar totodată să creaţi cel mai înalt potenţial împreună cu oamenii care deja de află în câmpul vostru. Aici vă vom prezenta Factorului PP - Preluarea Puterii.
Factorul PP - Preluarea Puterii
În activitatea zilnică voi alegeţi cine să vă fie în preajmă. Întotdeauna aveţi de ales să părăsiţi relaţiile care vă împiedică şi să atrageţi alţi oameni care vă ajută. Acesta este numai unul din modurile în care vă puteţi crea propria realitate. Noi vă spunem că aveţi şi ocazia de a-i face pe cei aflaţi deja în câmpul vostru să preia puterea şi prin aceasta să creaţi o realitate mai înaltă pentru voi înşivă. Vă mai spunem că acest Factor de Preluare a Puterii este ceea ce va schimba cu repeziciune ecuaţia creaţiei Raiului pe Pământ. Dacă cei din câmpul vostru vă ajută să vă schimbaţi vibraţia, atunci de ce să nu aduceţi în câmpul vostru oameni care au Preluat Puterea în mâinile lor? Cel mai uşor mod de a realiza acest lucru este să îi ajutaţi pe cei aflaţi deja în câmpul vostru să Preia Puterea.
Toţi dintre voi care participă la Joc sunt de fapt o parte din fiecare dintre voi. Voi sunteţi conectaţi energetic în feluri pe care nu le puteţi vedea. Găsiţi această conexiune şi veţi prelua puterea fiecare dintre voi. Găsiţi un atribut pe care îl iubiţi sau îl respectaţi la o persoană şi construiţi pe baza acelui atribut. Găsiţi un domeniu unde îi puteţi creşte. Nu contează dacă vă aflaţi în luptă cu ei, nu contează cât de mult ar putea ei să vă consume energia, dacă vreţi să schimbaţi energia - ajutaţi-i să Preia Puterea în mâinile lor. Faceţi aceasta nu prin predarea propriei voastre Puteri lor, ci ajutându-i să-şi vadă propria Putere adevărată. Exersaţi căutând căi pentru a-i ajuta pe alţii să-şi Preia Puterea şi încorporaţi această activitate în viaţa voastră de zi cu zi. Pe neaşteptate veţi realiza că vă aflaţi în compania unor maeştri. Încurajaţi-i şi ajutaţi-i pe aceşti oameni să devină cine vor ei să fie şi astfel voi vă veţi afla în mijlocul pasiunii voastre. Ajutaţi-i să-şi Preia Puterea pentru a afla astfel propria lor pasiune şi pentru a face lucrul pentru care au venit. Şi, făcând aceasta, nu va mai fi necesar pentru ei să se lege cu corzi energetice de voi sau să vă fure şi să vă manipuleze energia.
Găsiţi un lucru pe care să li-l daţi de bunăvoie fără condiţii sau pretenţii de răspuns din partea lor. Apoi, vă cerem să-i lăsaţi să aibă răspunderea acceptării darului şi să nu încercaţi să creaţi voi realitatea pentru ei. În schimb, ajutaţi-i să vadă prin ochii voştri şi ajutaţi-i să vadă ce persoane puternice sunt cu adevărat. Concentraţi-vă atenţia asupra atributelor pozitive ale unei persoane şi priviţi acele atribute înflorind. Aceasta este munca Îngerilor. În momentul în care voi dăruiţi celorlalţi posibilitatea de a-şi Prelua Puterea ei înşişi, atunci aţi schimbat Jocul. Dacă ei aleg să nu accepte şi să se menţină în vechile lor energii contradictorii, ei se vor afla singuri pentru că voi nu veţi mai fi acolo ca să reacţionaţi în maniera în care aţi făcut-o până atunci. Chiar dacă nu părăsiţi relaţia, energia s-a schimbat pentru totdeauna. Acesta este momentul în care puteţi alege cine anume să se afle în câmpul vostru. Dar, în primul rând, daţi-le darul Preluării propriei lor Puteri. Daţi-le darul reflectării lor prin intermediul aripilor voastre. Fiţi acea prezenţă Îngerească pe care atât de mult o căutaţi. Nici nu aveţi idee de prezenţa Îngerească ce se află printre voi. Trataţi-vă pe voi înşivă ca fiind Îngerul în care vă transformaţi şi atunci Vibraţia Îngerească se va uni cu repeziciune de voi. Voi deveniţi Îngeri Umani.
Folosirea Factorului PP
Aceasta vă va ajuta mult în relaţia cu oricine intră în câmpul vostru. Folosiţi-o în primul rând în relaţia cu cei cu care vă este dificil să vă înţelegeţi fiindcă ei vă iau mult din energie. Apoi folosiţi această tehnică asupra oricărei persoane veţi întâlni. Vă imaginaţi cum ar fi ca un copil să crească într-un ambient în care el sau ea să fie încurajat la fiecare pas? Vă puteţi imagina un loc de muncă unde fiecare să caute să ajungă cât mai sus şi să facă cât mai bine orice lucru? Noi ne-am întins aripile în faţa voastră adesea pentru a vă re-aminti de măreţia voastră, şi acum vă spunem că este rândul vostru să îi ajutaţi pe alţii să-şi re-amintească vibraţiile de Acasă.
Noi vă aducem sclipiri despre Acasă de fiecare dată când vă conectaţi cu noi. Acesta este cel mai înalt scop al nostru, vocaţia şi bucuria. De aceea, de fiecare dată când întâlniţi pe cineva care vă ajută să vă re-amintiţi de Acasă, de fiecare dată când citiţi o carte, de fiecare dată când auziţi un mesaj de Acasă, de fiecare dată când ascultaţi pe cineva care vă re-aminteşte de Acasă, aceasta vă schimbă. În acele momente voi deveniţi mai mult precum noi. Vă rugăm să vă re-amintiţi că aveţi propriile voastre aripi şi să le cereţi. Fiindcă noi vă dorim să desfaceţi aceste aripi cu fiecare ocazie. Cei din jurul vostru nu au idee cine sunt şi voi puteţi să îi ajutaţi să îşi vadă adevăratul potenţial. Şi în această acţiune voi vă veţi afla în cea mai înaltă dintre misiuni. În această acţiune veţi deveni cea mai înaltă expresie a lui Dumnezeu care se află în interiorul fiecăruia dintre voi. Vă cerem să aveţi demnitatea şi respectul pentru voi înşivă de a purta această energie. Ştim că este dificil, căci vălul vă opreşte să vedeţi cine sunteţi. Totuşi, vă cerem să aveţi curajul să vă uitaţi în oglindă şi să vă vedeţi măreţia, căci făcând aceasta veţi putea să răspândiţi şi către alţii Factorul Preluării Puterii. Specii pe Cale de Dispariţie - Ego-urile Umane
Pe măsură ce fiecare îşi Preia Puterea, pe măsură ce fiecare începe să îşi ceară propria măreţie, ego-ul va cădea la o parte încetul cu încetul. Asta vă surprinde? Vă surprinde să vedeţi că pe măsură ce tot mai mulţi oameni devin conştienţi de puterea lor, nu trebuie să gândiţi că sunteţi singurii care au Preluat Puterea? Vocaţia noastră este să ne deschidem aripile pentru voi, astfel încât voi să vedeţi propria măreţie. Dar, vă spunem că noi suntem aici doar pentru a ţine energia până când voi o veţi putea menţine între voi. Pentru că aceasta este adevărata creare a Raiului pe Pământ. Prima parte a creării Raiului este aducerea Îngerilor. Voi sunteţi Îngerii la care facem referire, şi aţi auzit chemarea altfel nu aţi fi auzit aceste cuvinte. Acesta este motivul pentru care voi simţiţi chemarea pentru a acţiona chiar dacă este posibil să nu fiţi conştienţi de direcţia pe care să o urmaţi. Vă aflaţi pe cale, altfel nu aţi fi de faţă în acest moment. Aţi trudit mult şi din greu pentru a ajunge aici şi noi aplaudăm călătoria voastră. Acum vă cerem să vă intraţi în rol şi să deveniţi prezenţa Îngerească în crearea lui Acasă care acum se desfăşoară înaintea voastră.
Întinderea Aripilor Voastre
Acei oameni din câmpul vostru care v-au cauzat suferinţă, acei oameni care v-au stors energia într-un mod impropriu, acei oameni contra cărora aveţi resentimente sunt oamenii care reprezintă pentru voi ocazia să vă întindeţi aripile. Vă însărcinăm să găsiţi un mod pentru a-i face conştienţi de propria lor putere şi apoi să acţionaţi chiar azi. Acesta este Factorul de Preluare a Puterii care va schimba matricea voastră energetică. Acesta este Factorul de Preluare a Puterii care vă va permite să schimbaţi cu uşurinţă persoana care sunteţi şi să fiinţaţi cu totul în bucurie. Pentru că în pasiunea şi bucuria voastră rezidă dragostea a ceea ce sunteţi. În această dragoste există vibraţia lui Acasă. Acesta este modul în care creaţi Raiul pe Pământ
Bun venit Acasă.
[Aici am fost copleşit de lacrimi şi am avut nevoie de un moment pentru a-mi reveni.]
Ne cerem scuze faţă de Păstrător. Am făcut bine să nu îl îmbrăţişăm prea strâns.
Magia din Interiorul Vostru
Cuvântarea noastră în cadrul acestei adunări se apropie de sfârşit. Veţi purta această vibraţie cu voi. Veţi duce acest mesaj cu voi. Dar, mai important, acestea sunt numai cuvinte pe care le-am lansat în aer prin intermediul vocii Păstrătorului. Aceste cuvinte îşi găsesc drumul către voi şi percepeţi vibraţiile de Acasă numai pentru că a-ţi cerut acest lucru. Sunteţi pregătiţi pentru următorul pas altfel nu aţi fi atraşi de aceste cuvinte. Este minunat să simţi vibraţiile de Acasă şi este minunat să joci în această energie, şi totuşi nimic nu se întâmplă până când voi nu preluaţi aceste informaţii şi nu le aplicaţi în vieţile voastre zilnice. Aceasta este magia pe care o deţineţi. Aceasta este partea din puzzle pe care noi nu o putem îndeplini. Aceasta este grandoarea pe care aţi câştigat-o prin dorinţa de a juca Jocul. Aceasta este măreţia pe care o deţineţi şi acesta este motivul pentru care v-aţi plasat voi înşivă într-o lume a dualităţii. Pentru ca voi sa experimentaţi expresia infinităţii creatoare în formă finită, a fost necesar pentru voi să vă plasaţi într-o lume a dualităţii. V-aţi pus voi înşivă aici pentru a face acest lucru. Şi este dificil pentru noi să vă mulţumim, căci sentimentele pe care le avem pentru voi depăşesc cu mult cuvintele pe care le-aţi înţelege. Astfel, lăsaţi-ne să vă trimitem energia iubirii noastre, căci pe aceasta o simţiţi repede şi nu are nevoie de interpretări viitoare.
Noi suntem alături de Voi
Să ştiţi că noi stăm în faţa voastră adesea, desfăcând aripile noastre. Să ştiţi că v-am hrănit cu energie în momentele în care simţeaţi că nu mai puteţi face un pas înainte. Să ştiţi că noi suntem acolo atunci când vă aflaţi în cele mai dificile situaţii. Să ştiţi că noi suntem acolo în momentele în care nu puteţi să vă re-amintiţi cine sunteţi. Să ştiţi că noi suntem alături de voi întotdeauna şi că suntem în aceasta împreună. Tot ceea ce vă cerem este să faceţi parte din respiraţia sa şi să ne îngăduiţi să vă reflectăm energia şi să vă dăruim Factorul Preluării Puterii. V-am împărtăşit că acest instrument al Preluării Puterii este un instrument puternic pentru crearea celei mai înalte realităţi. Acum vă împărtăşim, de asemenea, că am folosit acelaşi instrument şi acesta este modul în care am creat ceea ce voi numiţi Raiul. Vă cerem întâi să primiţi, apoi să vă întoarce-ţi împrejurul vostru şi să reflectaţi această energie în jur într-o manieră similară, căci acesta este cel mai mare dar pe care puteţi să vi-l faceţi vouă înşivă. Factorul Preluării Puterii se va întinde ca pânza de păianjen şi voi veţi atinge viaţa altcuiva şi aceasta va atinge la rândul ei o alta şi de aici va atinge alte două formând deja patru. Şi curând vă vedem pe voi în centrul acestei minunate reţele de energie care se răspândeşte în întregul Univers. Fiindcă voi afectaţi mult prin crearea lui Acasă de partea voastră a vălului, noi vă mulţumim pentru dorinţa de a păşi în interiorul puterii personale.
Există mulţi dintre voi care nu stau mult timp odihnindu-se între încarnări. Unii dintre voi aproape au plecat. Doi dintre voi aproape au plecat în răstimpul ultimelor cinci zile. Vă cerem să aveţi curajul să vă uitaţi încă o dată înainte de a face alegerea ori de a sta ori de a pleca. Şi dacă alegeţi să veniţi Acasă, veţi fi bineveniţi. Veţi fi cinstiţi pentru culorile pe care le veţi purta pe măsură ce rezultatul Jocului vostru pe Tabla de Joc a Liberei Alegeri va fi dincolo de descrierea voastră, şi voi nu le veţi pierde niciodată. Toţi vor vedea aceste culori şi vor şti cine sunteţi şi vă vor respecta pentru munca voastră. Vă mai spunem că vor fi mulţi care vor avea misiuni de îndeplinit de această parte a vălului. Dar înainte de a pleca, întindeţi-vă aripile şi experimentaţi vibraţia Îngerească în interiorul vostru. Lăsaţi-i pe cei din jurul vostru să se vadă pe ei înşişi ca fiind fiinţele care au Preluat Puterea şi pe care numai voi le puteţi ajuta să vadă. Ajutaţi-le să-şi găsească Puterea întâi. Şi apoi alegeţi să staţi sau să veniţi Acasă.
Noi am putea sta în această energie pentru totdeauna căci ea ne umple. Şi facem să vi se înfioare pielea de câte ori avem ocazia şi ne jucăm cu luminile în cameră. Noi iubim lucrurile pe care le facem şi totuşi vă rugăm să vă re-amintiţi că voi deţineţi puterea. Nu lăsaţi misticul să preia controlul, căci puterea pe care o deţineţi nu este mistică. Vă cinstim pentru că existaţi şi jucaţi rolurile pe care le jucaţi.
Noi împărtăşim aceasta cu voi toţi. Căci măreţia voastră este pe cale să iasă la iveală, chiar şi de către voi înşivă. N-ar fi asta o încurcătură drăguţă? [râsete]. Şi abia putem aştepta cum se va desfăşura aceasta. Este o perioadă atât de interesantă cea pe care aţi creat-o pentru voi înşivă. Căci voi vă prelungiţi contractele. Voi schimbaţi Jocul. Voi echilibraţi energia planetei în timp ce vă echilibraţi propria energie. Stăm la picioarele voastre şi suntem onoraţi să vedem cum desfăşuraţi acest Joc şi acum luaţi intenţionat pana în mâna voastră şi scrieţi propriile voastre contracte. Suntem onoraţi că ne-aţi cerut să vă însoţim chiar şi pentru aceste mici interludii. Căci noi vă iubim atât de mult şi voi sunteţi atât de mult parte din noi şi noi din voi. Vă mulţumim pentru aceasta.
Am dori să vă oferim cea mai mare re-amintire de a vă trata unii pe alţii cu respect şi de a vă re-aminti Factorul Preluării Puterii. Aveţi grijă unii de alţii în tot ce faceţi şi jucaţi bine împreună. Suntem compleţi... Grupul.
De când am primit acest mesaj, am avut şansa de a pune câteva lucruri de aici în practică. Cu toţii avem oameni dificili în vieţile noastre. Este chiar interesant de văzut schimbarea în această oglindă atunci când îi ajutaţi să Preia Puterea într-un fel sau altul. Noi avem de ales în legătură cu realitatea în care trăim. Îndrăzniţi să creaţi cea mai înaltă realitate a voastră căci acesta este modul în care puteţi servi cel mai bine planeta. Îngerii cunosc calea. Ei creează doar ceea ce este mai bun pentru realitatea lor şi noi nu merităm cu nimic mai puţin. Bun venit Acasă.
Îmbrăţişări puternice şi ghionturi prietenoase.~Meditaţia Semnale de Lumină~
Respiraţi adânc pe măsură ce energia Pământului devine parte din voi. Simţiţi energia Mamei în timp ce intră prin aerul care pătrunde în plămânii voştri Deveniţi una cu tot ce este în jur, ca şi cum v-aţi topi în energie. Acum închideţi ochii şi simţiţi-vă corpul devenind una cu Pământul. Relaxaţi-vă, pe măsură ce respiraţia vă conectează mai puternic cu aceia care se unesc. Staţi afară uitându-vă în josul străzii pe care locuiţi. Este o zi frumoasă şi soarele străluceşte. Închideţi ochii pentru un moment pentru a prelua această imagine în interior. În acel moment simţiţi energia cuiva care stă în faţa voastră. Deschizând ochii minţii, vedeţi fetiţa care stă acum acolo, plină de o frumuseţe radiantă. Ea zâmbeşte într-un fel care vă face să vă doriţi să râdeţi. Este ca şi cum ea s-ar gândi la o glumă foarte haioasă dar pe care nu v-a spus-o încă. Voi cedaţi energiei umorului şi lăsaţi să vă scape un mic chicotit. Pe măsură ce faceţi asta, un zâmbet larg apare pe faţa ei. Ochii ei sclipesc pe măsură ce zâmbetul creşte şi se transformă într-un briliant strălucind de lumină. Lumina devine atât de strălucitoare încât începeţi să vă feriţi ochii, apoi deveniţi conştienţi că lumina vă trimite energie. În acel moment vă deschideţi către energie şi vă priveşte fără frică către lumină. Vibraţiile de Acasă încep acum să vă copleşească în timp ce iubirea pe care o simţiţi vă aduce acolo. O singură lacrimă vă curge dintr-unul din ochi atunci când vă re-amintiţi senzaţia de Acasă.
Lumina păleşte acum în timp ce fetiţa stă în faţa voastră. Ea zâmbeşte, şi pentru prima dată vă uitaţi foarte de aproape la ea. Pare să aibă cam 15 ani, dar simţiţi că ceea ce emană prezenţa ei îi depăşeşte cu mult vârsta. Pielea ei este foarte fină şi radiază o energie specială care vă este foarte familiară. Ea vede că vă uitaţi la ea şi se întoarce pentru a o putea vedea mai clar. Abia atunci realizaţi că tot ceea ce există în jur a dispărut. Privind în josul străzii nu vedeţi nici una din casele sau din copacii care delimitează strada. Chiar strada însăşi pare să fi dispărut.Vă uitaţi la ea în căutarea unui răspuns, iar ea zâmbeşte în timp ce vorbeşte pentru prima oară. "Ceea ce permiţi să existe în câmpul tău îţi determină realitatea. Vei avea oportunitatea de a alege o realitate care să îţi aducă cel mai mare potenţial al tău." Acum zâmbiţi pe măsură ce începeţi să vizualizaţi multiplele posibilităţi. "Pot avea orice îmi doresc?" întrebaţi. Răspunsul vine, "Da, orice îţi doreşte inima." "Ce trebuie să fac pentru a crea realitatea mea?" întrebaţi. "Trebuie doar să menţii în mintea ta un gând pentru douăzeci şi şase de secunde sau mai mult," vine răspunsul. Uimit răspundeţi " Vrei să spui că eu pot să îmi creez realitate în numai douăzeci şi şase de secunde?" Faţa ei se luminează într-un zâmbet frumos în timp ce începe să râdă. "Ai avut întotdeauna această putere. Faptul că nu îţi cunoşti puterea înseamnă că realitatea ta este adesea rezultatul gândurilor altor persoane. Dacă tu nu îţi creezi realitatea în fiecare moment, gândurile din jurul tău care sunt cel mai apropiate de ale tale creează o realitate pentru tine. De aceea dacă nu alegi intenţionat, o alegere din oficiu va fi făcută pentru tine. Uite, ai o ocazie să re-creezi o nouă realitate astfel încât să fie posibil să găseşti puterea de a crea, putere pe care o deţii." După aceasta mintea voastră caută prin multitudinea de posibilităţi. Vă uitaţi după strada care a fost acolo cu câteva minute înainte şi după un scurt timp strada apare în mod magic. "Alege-ţi cu grijă gândurile," vine atenţionarea blândă a fetei.
Decideţi să vedeţi dacă ceea ce v-a spus fata chiar funcţionează şi în acel moment vă gândiţi la copacii care străjuiau strada pe care locuiţi. După douăzeci şi şase de secunde copacii încep să apară în chip magic unul câte unul. Acum începeţi să deveniţi foarte încrezători de capacităţile voastre creatoare şi începeţi să creaţi casele de pe stradă aşa cum erau înainte de a dispare cu câteva minute înainte. După ce aţi creat fiecare casă, vă re-amintiţi oamenii din acele case. Nu vă puteţi opri să întrebaţi dacă este chiar atât de simplu să vă creaţi realitatea personală.
În timp ce vă uitaţi la fiecare casă, mintea hoinăreşte natural către singurul vecin cu care a avut cu adevărat dificultăţi. Vă spuneţi în sinea voastră: "În sfârşit, pot să mă bucur de viaţă fără să mai fie nevoie să am de-a face cu energia lui." Chiar în momentul acela persoana la care tocmai v-aţi gândit apare în scenă. Acea persoană începe să vă vorbească în singurul fel în care poate şi durează doar câteva momente până să simţiţi că energia începe să vi se scurgă. O ocheadă rapidă către tânăra fată vă anunţă că trebuie să fi ţinut imaginea acestei persoane în mintea voastră mai mult de limita de şaptesprezece secunde. Fără să spună o vorbă, ea răspunde întrebării voastre nespuse: "Da, i-ai adus în realitatea ta prin reţinerea gândului. Deşi este posibil ca tu să pleci de lângă acea persoană, este de asemenea posibil ca tu să creezi aceeaşi realitate în altă parte. Aici este locul în care poţi cel mai bine să schimbi această realitate în loc să o re-creezi." Spuneţi: "Dacă sunt atât de puternic acolo trebuie să existe o cale să schimb asta. . . cum schimb realitatea?" întrebaţi. "Sunt mai multe moduri de a-ţi schimba realitatea, dar în această situaţie ţi-aş sugera să angajezi Factorul PP." "Ce este Factorul PP?" întrebaţi. "Este o tehnică puternică, folosită de Îngeri pentru a crea o realitate plăcută. Uite cum funcţionează: Pentru fiecare persoană din realitatea ta, găseşte o cale prin care aceasta să preia puterea. Oferă-le o imagine a lor înşişi cum ar arăta ca fiinţe care au preluat complet puterea şi apoi invită-i să intre în acel rol. Cu această acţiune, propria ta realitate se va schimba către una mai înaltă şi mai plăcută.""Dar dacă ei nu îşi schimbă modul de a acţiona?" "Odată ce ai aplicat Factorul PP, dinamica relaţiei se schimbă. Dacă energia dificilă încă rămâne, atunci poţi părăsi relaţia fără coarda care te-ar lega de lecţie. Împuterniceşte-i pe cei din jurul tău, dar nu-ţi asuma responsabilitatea pentru faptul dacă aceştia acceptă sau nu această împuternicire. Ofer-o liber fără restricţie sau ataşament faţă de răspuns şi apoi dă-le voie să aibă libera alegere a acceptării. Dacă ei decid să accepte, apoi relaţia se va schimba şi realitatea ta de asemenea. Dacă ei decid să nu accepte, atunci poţi să părăseşti relaţia liber. În ambele cazuri, tu ai creat o realitate mai înaltă şi mai plină de sprijin pentru tine."
Chiar atunci vecinul vostru apare şi începe să se plângă de copacul vostru care se întinde peste curtea lui. "Acel copac este o mizerie şi îi cad frunzele peste tot, când ai de gând să îl tai?" mormăie el. Vă gândiţi un moment şi îi spuneţi: "Familia mea iubeşte mult acel copac şi aş prefera să nu îl tai, dar înţeleg problema. De ce nu vii tu şi soţia ta la noi la cină mâine seară şi mai discutăm despre această situaţie." El mormăie în barbă: "Ei, cred că asta ar fi în regulă." Apoi vă priveşte în ochi pentru prima oară, zâmbeşte şi pleacă.
Vă uitaţi la tânăra fată care a urmărit tot acest schimb. Ea zâmbeşte şi răspunde întrebării chiar înainte ca aceasta să fie pusă: "Tocmai ai aplicat factorul PP. Ai modificat în mod intenţionat energia relaţiei. Această tehnică poate fi folosită în multe situaţii cu cei din jurul tău şi nu este interzisă în cazul relaţiilor problematice. Dacă vrei să fii înconjurat de oameni cu vibraţii mai înalte, atunci foloseşte acelaşi procedeu folosit de Îngeri." Vă uitaţi la ea nedumeriţi. "Cum folosesc Îngerii această tehnică?" Ea răspunde: "Este vorba de Îngerii care creează vibraţiile lui Acasă şi ei fac aceasta prin aceeaşi tehnică pe care ţi-o prezint acum. Tu creezi Acasă aici de partea ta de văl şi acestea sunt primele unelte pe care ţi le voi împărtăşi pentru a afla cum trebuie să faci asta. Ia aceste unelte şi foloseşte-le des. Aceste unelte îţi vor deschide repede poarta pentru schimbul dimensional în vibraţia mai înaltă de Acasă."
În timp ce cuvintele fetei se rostogolesc, ea se întoarce să plece. Pe măsură ce corpul ei se întoarce, îi puteţi vedea aripile pentru prima oară. Frumuseţea câmpului ei energetic este copleşitoare şi începeţi să realizaţi că v-a vorbit un înger . O lacrimă se formează în colţul ochilor în timp ce simţiţi frumuseţea de Acasă. Imaginea străzii păleşte şi vă regăsiţi înapoi în locul unde aţi început această călătorie. Vă faceţi o promisiune vouă înşivă să începeţi să vă trataţi ca un înger ce sunteţi şi să folosiţi uneltele Îngerilor.
Şi aşa este- - - - - - -
http://www.lightworker.com/beacons/.
1 Response to "Semnale de lumina -Preluarea puterii personale"

  1. Doina Says:
    24 septembrie 2014, 12:01

    Nu mă pot opri din plâns; simt că totul se zdruncină în interiorul meu când citesc aceste articole din 2010 , în anul de grație 2014.
    Deși știu foarte multe acum , de ce oare m-au afectat așa de mult aceste articole ?

Trimiteți un comentariu