Toţi ştim să iubim, căci ne-am născut cu darul acesta. Unii o fac firesc şi spontan bine, dar majoritatea trebuie să o reînveţe, să-şi reamintească cum se iubeşteScriu o istorie pentru Ralf Hart - aşa îl cheamă. Nu sînt sigură că se va întoarce la localul unde lucrez, dar pentru prima dată în viaţa mea, faptul acesta nu are nici o importanţă. E destul să-l iubesc, să fiu împreună cu el în gînd şi să colorez oraşul acesta atît de frumos cu paşii lui, cu vorbele lui, cu afecţiunea lui. Cînd voi părăsi ţara asta, ea va avea un chip, un nume, amintirea unui şemineu. Tot ce am trăit mai intens aici, toate lucrurile dure prin care am trecut nu vor fi nimic pe lîngă amintirea aceasta.
Mi-ar plăcea să pot face pentru el ceea ce a făcut el pentru mine. M-am gîndit mult şi am
descoperit că n-am intrat din întîmplare în cafeneaua aceea; întîlnirile cele mai importante fuseseră de mult aranjate de către suflete înainte ca înseşi trupurile noastre să se fi văzut.
În general, aceste întîlniri au loc atunci cînd ajungem la o limită, cînd avem nevoie să murim şi să renaş-tem din punct de vedere emoţional. Întîlnirile ne aşteaptă - dar de cele mai multe ori evităm ca ele să aibă loc. Totuşi, dacă sîntem disperaţi, dacă nu mai avem nimic de pierdut sau dacă sîntem foarte entuziasmaţi de viaţă, atunci necunoscutul se manifestă şi universul nostru o apucă pe alt drum.
Toţi ştim să iubim, căci ne-am născut cu darul acesta. Unii o fac firesc şi spontan bine, dar majoritatea trebuie să o reînveţe, să-şi reamintească cum se iubeşte şi toţi - fără excepţie - au
nevoie să ardă pe rugul emoţiilor lor trecute, să retrăiască unele bucurii şi dureri, prăbuşiri şi recuperări, pînă ce izbutesc să discearnă firul conducător care există pe urmele fiecărei întîlniri; da, există un fir.
Şi atunci trupurile noastre învaţă să vorbească limba sufletului, asta se numeşte sex, asta îi pot da eu bărbatului care mi-a redat sufletul, deşi el îi ignoră total însemnătatea în viaţa mea.
Asta mi-a cerut, şi asta va avea; vreau să fie foarte fericit
 „Ne cunoaştem numai cînd ne găsim în faţa propriilor noastre limite”, şi asta e corect. Dar e şi greşit, pentru că nu este important să cunoaştem totul cu privire la noi înşine; fiinţa umană n-a fost făcută doar ca să caute înţelepciunea, ci şi ca să are pămîntul, să-şi semene grîul, să facă pîine.
Eu sînt două femei: una doreşte să aibă toată bucuria, pasiunea, aventurile pe care mi le poate da viaţa. Cealaltă vrea să fie sclava unei rutine, a vieţii de familie, două lucruri care pot fi plănuite şi realizate. Sînt o femeie de casă şi o prostituată, ambele trăind în acelaşi corp şi luptînd una împotriva celeilalte.
Întîlnirea unei femei cu sine însăşi este un amuzament cu riscuri serioase. Un dans divin.
Cînd ne întîlnim, sîntem două energii divine, două universuri care se ciocnesc. Dacă întîlnirea nu are reverenţa necesară, un univers îl distruge pe celălalt.
Paulo Coelho 11Minute

0 Response to "Toţi ştim să iubim, căci ne-am născut cu darul acesta. Unii o fac firesc şi spontan bine, dar majoritatea trebuie să o reînveţe, să-şi reamintească cum se iubeşte"

Trimiteți un comentariu