E nevoie de curaj pentru a nu fi în consens


Cauza oricărui conflict uman este una simplă: fiecare parte o dezumanizează pe cealaltă. Fiecare o vede pe cealaltă mai puţin vrednică şi mai puţin valoroasă. Atâta vreme cât fiecare dintre părţi o percepe pe cealaltă în felul acesta, chiar şi cele mai simple detalii nu pot fi negociate. Dar dacă fiecare parte o să se manifeste faţă de cealaltă cu o atitudine plină de respect şi acceptare, chiar şi detaliile dificile vor fi rezolvate.
Miracolele vin din iubire. Soluţiile care vin din minţi iubitoare sunt fără limite. Disponibilitatea de a iubi - de a considera că suntem egali - este esenţa ce susţine înfăptuirile tuturor miracolelor.
Dintr-o diversitate de opinii apare acea opinie care îl cinsteşte pe fiecare în parte. Dar această opinie nu va fi accesibilă până când fiecare om în parte nu a fost auzit. Treaba voastră, prieteni, este să daţi fiecărei persoane şansa de a fi auzit aşa cum trebuie.
Aceasta este esenţa democraţiei, care nu este numai un ideal spiritual, ci şi un proces viu ce respiră şi acţionează.
Când acest proces este oprit, idealul devine viciat. Dar când procesul rămâne puternic - oricât de anevoios şi greoi pare el adesea - idealul nu poate să nu se manifeste.
O societate ce tolerează diferenţele de opinii este o societate bazată pe demonstrarea practică a iubirii şi egalităţii. Cei ce caută consensul construiesc sisteme totalitare, în care libertăţile individuale sunt sacrificate şi in care întregul nu beneficiază niciodată de înţelepciunea părţilor. Astfel de sisteme sunt condamnate să eşueze.
E nevoie de curaj pentru a nu fi în consens.
E nevoie de înţelepciune şi prudenţă pentru a menţine un climat de egalitate, în care toate opiniile pot fi luate în considerare. Calea către adevăr nu a fost niciodată o cale uşoară. Şi, in mod cert, ea nu a fost una bazată pe soluţii de moment.
Soluţia de moment pentru încheierea conflictului este exterminarea tuturor acelora cu care nu eşti de acord. Aici ţelul nu e de a iubi şi nici măcar de a-i înţelege, ci de a-ţi distruge duşmanii. Acesta a fost sistemul valoric prevalent pe planeta voastră, pe tot parcursul istoriei sale.
Demersul democratic este un experiment nou şi curajos. El declară: „Să fie auzite toate vocile.” El salută diversitatea şi are încredere în valoarea esenţială a fiinţelor umane individuale. El îţi cere să-i iubeşti, să-i respecţi pe oponenţii tăi şi să înveţi de la ei. El porneşte de la presupunerea că inima şi mintea omenească sunt suficient de profunde şi de încăpătoare pentru a conţine toate aceste opinii. Într-adevăr, el îşi încredinţează întregul succes capacităţii tale de a lua în considerare puncte de vedere diferite şi, dacă este cazul, de a-ţi schimba părerea.
Paul Ferrini

0 Response to "E nevoie de curaj pentru a nu fi în consens"

Trimiteți un comentariu