Stiţi voi cine sunteţi?


A fost important să veniţi pe planeta aceasta şi să nu vă re-amintiţi cine aţi fost, să nu vă re-amintiţi de splendoarea voastră sau de abilităţile voastre de creaţie. În schimb, aţi jucat jocul şi în final aţi găsit întrebarea favorită pe care ne place atât de mult să vă auzim că o puneţi: ,Care este sensul vieţii?' Oh, nici nu vă daţi seama cât de tare râdem când auzim întrebarea asta. Nu aveţi nici cea mai mică idee cine sunteţi. Voi sunteţi Dumnezeu ascuns după văl, nevăzându-vă propria reflecţie. Privit din perspectiva noastră aceasta este ca şi cum Dumnezeu întrebă cum arată Dumnezeu.
Energia Universală ~ Natura lui Dumnezeu
Acum vălul începe să se subţieze şi dorim să vă vorbim despre acest lucru, pentru că propria voastră conexiune cu ,Tot ceea ce Este' devine mai puternică şi mai directă. Pentru a vă ajuta să înţelegeţi această conexiune, dorim să vorbim mai întâi de energia care conectează totul într-un întreg. În trecut am numit această energie ,Energia Universală'. De fapt este natura lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este făcut din fire de Energie Universală, care se împletesc în toate lucrurile şi în toate fiinţele de pretutindeni. Da, ea vă conectează pe toţi laolaltă într-o Conştienţă Unitară totală.
Conştienţa Unitară este ceva de care va trebui să fiţi conştienţi de acum înainte, pentru că acesta este primul pas spre o existenţă cu vibraţie mai înaltă a celei de a cincea dimensiuni. Este mai mult decât o conexiune între voi şi persoana de lângă voi. Este Conştienţă Unitară cu iarba de sub picioarele voastre, cu copacii din curtea voastră, cu pietrişul şi pietrele din care sunt făcute străzile voastre. Aceste lucruri, pe care vălul v-a făcut să le vedeţi ca fiind separate de voi, sunt tot atât de dornice să se conecteze pe deplin cu sinea lor superioară, aşa cum sunteţi şi voi. Ele sunt dornice de o conexiune cu voi.
Dragii noştri, ştiţi voi cine sunteţi? Noi ştim. Şi este de datoria noastră să vă re-amintim. Acesta este rolul sferei îngerilor. Acesta este rolul de înger al familiei lui Mihail. Facem un pas înainte şi proclamăm ca adevărul cel mai mare să fie cunoscut de toţi, pentru că acum, mai mult ca oricând, voi puteţi accepta acest adevăr.
Portalurile de Cristal, Energia de Cristal, Copii de Cristal
Până acum, conexiunea voastră cu Energia Universală a fost ascunsă vederii voastre şi nu aţi putut să vă vedeţi propriile creaţii. Dar acum, vă spunem că interacţiunile voastre cu portalurile de cristal au deschis noi posibilităţi de interacţiune, în ,timpul acum' sau ,timpul circular', unde trecutul, prezentul şi viitorul sunt unul şi acelaşi. Pe măsură ce veţi îndepărta vălul uitării şi mai mult, veţi experimenta adevărata voastră natură de fiinţe infinite în timpul circular.
În prezent, ca fiinţe finite aveţi un început şi un sfârşit; de aceea nu este posibil, nici măcar să concepeţi ceea ce este infinitul. Şi aceasta se datorează vălului; cu toate acestea, datorită noii voastre relaţii cu timpul şi spaţiul, veţi începe să vedeţi o nouă legătură cu ceea ce noi numim ,timpul circular'. Energia emanată de Soarele Central, filtrată prin soarele vostru, este energia de cristal care a făcut posibil acest lucru. Acestea sunt exploziile solare care au încărcat şi activat pământul cu energia care este necesară trecerii voastre la nivelul următor. Şi, de fapt, veţi vedea încă şi mai multe activări de genul acesta în viitorul apropiat.
Priviţi soarele. A scăzut în intensitate în ultima vreme, dar vă spunem că aceasta nu este totul, pentru că aveţi nevoie de noi infuzii de energie de cristal care vă vor fi necesare pentru ceea ce va avea loc spre sfârşitul anului acesta. Pe măsură ce această energie de cristal pătrunde pe pământ, vă schimbă potenţialul, pentru că vă conectează mult mai direct la Energia Universală. Această legătură puternică face posibil ca voi să vă atrageţi propriile creaţii. De aceea v-am rugat să experimentaţi cu Portalurile de Cristal, care vă conectează cu sinele vostru din viitor şi din trecut.
În următorii trei ani veţi vedea o afluenţă de copii de Cristal cum nu s-a văzut vreodată. Copii Vibraţiei de Cristal sunt pe poziţii şi gata de intrare. Deşi până acum unii dintre aceştia au sosit numai cu o parte din calităţile lor, nu va fi mult până când ei vor sosi cu toate calităţile lor. Când se va întâmpla lucrul acesta, veţi vedea oameni evoluaţi în trupuri de copii. Aceştia vor avea nevoie de atenţia şi înţelegerea voastră, pentru că adesea calităţile lor sunt greşit înţelese. Sensibilitatea lor deosebită este direct legată de conexiunea lor integrală cu Energia Universală. Din cauza acestei intense conexiuni, ei vă vor aduce o nouă înţelegere a timpului circular şi cum funcţionează cu adevărat portalurile.
Abilităţile lor extraordinare sunt un rezultat direct al capacităţii lor de a se conecta cu natura lui Dumnezeu care conectează toate lucrurile într-un singur întreg. Odată ce oamenii vor depăşi frica de a vedea lucruri neobişnuite, copiii de Cristal vă vor arăta toate posibilităţile de a menţine puterea lui Dumnezeu în timp ce vă aflaţi în trupul fizic. Fiecare dintre voi aveţi această putere înnăscută. Este natura lui Dumnezeu, pentru că arată ca o multitudine de fire, care unesc inimile, împletite într-o tapiserie intimă a timpului şi spaţiului.
Noua voastră relaţie cu această Energie Universală a dus la creşterea contactului spiritual în aceste vremuri. V-am spus că datorită faptului că energia a început să se activeze acum şi aceste portaluri s-au deschis, mult mai mulţi vor începe să facă channel. Mult mai mulţi vor auzi sinceritatea Spiritului prin sinea lor superioară şi vor fi capabili să o interpreteze singuri. De fapt, noi vă cerem vouă tuturor să ascultaţi cu atenţie, să o luaţi în considerare şi să găsiţi posibilităţi de a o exprima. Această legătură intensificată, facilitată de o mai puternică conexiune cu Energia Universală, este tot ceea ce vă este necesar ca să atingeţi nivelul următor.
Mişcarea de uniformizare a Energiei Universale
Pe măsură ce vă intensificaţi legătura cu Energia Universală, v-ar ajuta să cunoaşteţi mai mult despre ea. Energia Universală în sine este ca un cearşaf întins pe sârmă. Când împingi dintr-o parte a cearşafului, o umflătură apare în cealaltă parte. Această pânză este cea care păstrează arhivele Akashice, motorul karmei şi este cea care generează cauza şi efectul. O mai amplă viziune a adevărului legat de Energia Universală este că aceasta conţine o umflătură mare care a fost creată atunci când a început jocul liberei alegeri; de aceea, acţiunea naturală a Energiei Universale este de a reuniformiza ceea ce a fost doar aparent separat pentru a crea iluzia dualităţii în care voi aţi jucat jocul. Înţelegerea acestei acţiuni de uniformizare vă poate fi de mare folos în drumul vostru de creatori conştienţi. Dacă înţelegeţi că a vă afla în armonie cu Energia Universală înseamnă să mergeţi cu vântul din spate, va fi ca şi cum, însăşi natura lui Dumnezeu vă susţine acum creaţiile şi acţiunile voastre.
Dragii noştri, veţi descoperi ocaziile în care să folosiţi aceste informaţii. Tot ce faceţi în mod individual--fiecare decizie, fiecare alegere pe care o faceţi--vă cerem să o comparaţi cu mişcarea naturală a Energiei Universale. Vă integraţi sau vă separaţi? Aşa veţi descoperi o legătură directă cu cât de susţinut vă simţiţi, în special acum când noi conexiuni sunt create.
Conexiunea voastră cu Energia Universală este mai puternică şi acum este mai important ca oricând să o înţelegeţi. Ah, dar aceasta nu se opreşte aici, pentru că voi nu acţionaţi doar individual ci şi colectiv. Va veni un timp când fiecare instituţie a voastră va avea o persoană a cărei slujbă va fi aceea de a privi situaţia generală a instituţiei şi de a o compara cu mişcarea naturală a Energiei Universale. Instituţia se îndreaptă spre integrare sau spre separatism? Desigur, aceasta nu este totul, pentru că aceasta îi va afecta şi pe cei care sunt la conducere în lume şi tendinţele politice de la toate nivelele, ale lumilor de pretutindeni.
Kundalini, iubire şi frică şi tendinţe politice
Acum dorim să vorbim despre cum Energia Universală se conectează cu voi individual. Conectarea la sinea voastră superioară o veţi simţi sub formă de sentimente. Cel mai puternic sentiment din care sunt create toate lucrurile este Energia Universală. Aceasta este simţită în adâncul vostru ca sentiment de iubire. Iubirea este parfumul Energiei Universale care trece prin fiinţa voastră şi vă conectează inima voastră cu inimile de pretutindeni. Iubirea este adevărata forţă a sursei de energie a vieţii.
De multe ori această energie produce o reacţie în corpul vostru fizic, pentru că ea activează energia Kundalini. Kundalini este de fapt energia primară a sursei de energie a vieţii în formă materială. Astfel că, Energia Universală care pulsează în trupul vostru, o veţi simţi sub formă de iubire; dar când apar restricţii, când apar dogme, când sunt alte blocaje care împiedică sau opresc fluxul Energiei Universale, veţi simţiţi opusul iubirii, adică frică. Mai există şi o altă posibilitate de a măsura armonia voastră cu Energia Universală. Sunteţi plini de iubire sau sunteţi dominaţi de frică? Aceasta vă va ajuta să determinaţi poziţia voastră în relaţia cu Energia Universală şi cu natura lui Dumnezeu. Această relaţie va determina dacă aveţi vântul în spate sau dacă veţi întâmpina rezistenţă la fiecare pas.
Credeţi-ne, dragii noştri, nimeni nu vă judecă--niciodată. Alegerile voastre sunt pur şi simplu alegerile voastre şi nu există corect sau greşit. Există însă cauză şi efect şi aceasta are o legătură directă cu poziţia voastră în ceea ce priveşte Energia Universală. Ca să vă găsiţi fericirea, pasiunea, puterea de a vă exprima bucuria pe această planetă în timp ce vă găsiţi în minunatele voastre corpuri fizice, bule biologice aşa cum le numim noi, vă cerem numai să vă ocupaţi locul vostru şi să luaţi pur şi simplu cunoştinţă de Energia Universală.
Încă o dată, aceasta nu este totul. Examinaţi pe cei de la conducerea instituţiilor şi pe politicieni şi întrebaţi-vă: mesajul lor este un mesaj de iubire şi o poziţie de uniune, sau este un mesaj de separare şi de frică? Problema va fi că atracţia naturală a omului către dramă va atrage oamenii mai degrabă spre frică decât spre iubire. Este mai simplu să iţi fie frică decât să iubeşti. Acum, mai mult ca oricând, este important să înţelegeţi că progresul va avea relaţie directă cu Energia Universală; deci fiţi atenţi. Când vă alegeţi conducătorii politici care să vă reprezinte şi când alegeţi instituţiile cu care să intraţi în contact, asiguraţi-vă că aceştia (acestea) se caracterizează prin uniune şi nu prin separatism, prin iubire şi nu prin frică. Când auziţi acele mesaje care sunt caracterizate prin frică, luaţi seama. Se află în relaţie cu Energia Universală, sau se află în opoziţie? Înţelegeţi că din acel moment, vă creaţi propria voastră realitate în fiecare zi şi în fiecare moment. Zilele în care doreaţi conducători puternici în lume se apropie de sfârşit, pentru că fiecare din voi purtaţi tot mai mult din puterea voastră personală.
Timpul şi spaţiul Energiei Universale
O, dar aceasta nu este totul, pentru că vă spuneam că ceea ce cunoaşteţi ca timp linear există numai în relaţie directă cu Energia Universală. Energia Universală ca natură a lui Dumnezeu, îşi găseşte exprimarea în lumea voastră ca timp-spaţiu continuum. Imaginea cearşafului care atârnă pe o sârmă se schimbă acum cu aceea a unei pături întinsă pe pământ. Din această perspectivă se poate vedea că de multe ori au loc evenimente care produc unde în timp şi spaţiu. Totul, pretutindeni va simţi aceste unde la un moment dat. Există unde mai mici sau mai mari care afectează pe oricine şi orice. De multe ori au loc în lume evenimente care cauzează adevărate valuri în această energie. Chiar dacă unele dintre ele sunt mai dificile, ele servesc în bine pentru că produc deformări eficiente în Energia Universală, care creează o mare schimbare de percepţie.
Problema cea mai mare, legată de aceasta, este că oamenii doresc să ştie exact de unde vin lucrurile şi încotro se îndreaptă ele. Voi vreţi să vi se explice totul, pentru că voi sunteţi aceia din univers care aveţi o natură curioasă; voi sunteţi aceia care încercaţi să îl definiţi pe Dumnezeu, pentru că nu puteţi să vă vedeţi pe voi înşivă cu adevărat. Cu toate acestea vă spunem că aceasta se datorează legăturii voastre cu timpul şi spaţiul. Vă este foarte uşor să priviţi la istoria voastră şi să vedeţi când au avut loc multe din aceste unde şi efectele pe care acestea le-au avut. De multe ori este ca şi cum cineva vă trage covorul de sub picioare ca să zgâlţâie totul în mod intenţionat în lumea voastră.
Oricum, Energia Universală nu există numai în realitatea dimensiunii voastre. Ea conectează toate lucrurile în toate dimensiunile timpului şi spaţiului. De curând aţi simţit o undă care nu a provenit de la nici unul dintre evenimentele din dimensiunea voastră. Cu toate că unda aceasta a zgâlţâit lumea voastră, nu puteţi să îi descoperiţi originea. Aceasta de fapt îşi are originea în altă dimensiune a timpului şi spaţiului şi a produs o undă puternică în această energie, undă care a fost simţită de mulţi care aud şi citesc aceste cuvinte. Această situaţie este puţin mai diferită, pentru că voi priviţi în jur şi nu reuşiţi să descoperiţi cauza. Ştiţi că s-a schimbat ceva. Ştiţi că ceva este neobişnuit. Ştiţi că există o posibilitate şi puteţi chiar să o simţiţi, dar nu ştiţi de ce.
Aici creierul vostru intră în funcţiune încercând să înţeleagă ce simţiţi şi de ce. Este foarte frustrant pentru oameni să încerce şi să pună totul cap la cap. De aceea, dragii noştri, pe măsură ce relaţia voastră cu Energia Universală devine mai puternică, succesul constă în a vă obişnui cu schimbarea. Totul se rezumă la a lăsa energia să circule liber prin voi şi la a profita de tot ceea ce vă poate oferi, în loc de a încerca să aflaţi cum se potriveşte ea cu ceea ce voi consideraţi normal. Vă spunem că toate schimbările duc la ceva mai bun. Permiteţi acestor unde din pătura timpului şi spaţiului să vă conducă la ceva ce nici nu v-aţi aşteptat. Permiteţi acestei energii să vă ducă la nivele cu totul noi, ce vă aduc posibilitatea unei legături mai puternice cu propriul vostru spirit. Aceasta are loc acum. De aceea Porţile de Cristal s-au deschis şi de aceea Energia de Cristal pătrunde acum pe pământ prin exploziile solare. Şi de aceea copiii de Cristal sunt aliniaţi cu toţii de partea cealaltă a vălului întrebând: ,,Când pot să intru"?
Cele trei surori: Marte, Pământ şi Venus
Mai există încă un punct, în legătură cu Energia Universală, pe care dorim să-l clarificăm. Toate conexiunile care au fost restabilite şi conexiunile noi cu Energia Universală vor face ca voi să reevaluaţi şi reexaminaţi toate legăturile voastre din trecut. Mare parte din ceea ce experimentaţi, chiar şi acum când dispuneţi de noile calităţi ale portalurilor de Cristal, vă va face să reevaluaţi mare parte din legătura voastră cu timpul şi spaţiul şi ceea ce înseamnă cu adevărat. Dar chiar şi la o scară mai largă, vă spunem că sunteţi pe cale să descoperiţi ceva la nivel ştiinţific, pe care nu veţi reuşi să îl explicaţi foarte bine în acel moment. Vă spunem că forţa energiei vitale care există pe Marte va fi în curând descoperită. Veţi descoperi viaţă pe Marte. Nu numai că veţi descoperi viaţă pe Marte la nivel de particule microscopice, dar veţi descoperi istoria vieţii pe Marte. Oamenii de ştiinţă vor face o descoperire, care va demonstra că la un moment dat Marte a susţinut viaţa, aşa cum este ea înţeleasă pe pământ.
Dragii noştri, aceasta nu este totul, pentru că la început au fost trei surori şi nu două. Cele trei surori--Venus, Marte şi Pământ---toate au susţinut viaţa la un moment dat. A existat comunicare instantanee între cele trei surori. Evidenţe ale comunicării instantanee abia încep să fie descoperite. A existat un transfer de energie, pe care nu l-aţi descoperit încă.
Dar noi vă spunem că motivul principal pentru care Energia de Cristal vine astăzi din Soarele Central, prin soarele vostru şi se depozitează în plăcile tectonice, este acela că aceste plăci tectonice există pe toate trei planetele. În realitate, faptul că unele plăci tectonice au încetat să se mişte pe Venus este motivul pentru care această planetă nu susţine în prezent nici un fel de viaţă cunoscut de voi. Componenta vitală a planetei, care aşa cum ştiţi este bioxidul de carbon, nu a mai fost în echilibru în acel moment. Dar conexiunile energetice ale fiecăreia s-au schimbat şi de aceea, toată energia s-a concentrat spre sora din mijloc, Pământul, iar energia a fost concentrată în întregime pentru a putea aduce toată energia şi forţa energetică vitală, ca să construiască o grilă în jurul Pământului. Din acel moment, toată forţa energetică vitală a fost concentrată acolo.
Curând veţi vedea evidenţe ştiinţifice care vor dovedi acest lucru. Urmăriţi. Da, vor fi interpretate în multe feluri, dar dacă priviţi la întreaga imagine a creaţiei în univers, veţi observa că totul a fost concentrat într-o singură direcţie. Conexiunea cu Pământul însuşi şi forţa energetică vitală din interiorul grilei de susţinere au făcut ca întreaga energie să fie concentrată asupra Pământului, iar celelalte două surori să treacă voluntar într-un stadiu de hibernare. Interesant este că nu va trece mult până când viaţa va fi plantată din nou în mod intenţionat pe una din aceste două surori. Din nou, chiar în cea mai mică formă, o sămânţă ce încolţeşte va declanşa un lanţ de reacţii pe o perioadă de mii de ani, care va da naştere la una dintre cele mai mari creaţii de intenţie umană cunoscute vreodată.
Pentru a o păstra. . . daţi-o mai departe
Dintr-o perspectivă mai înaltă, dragii noştri, toţi ochii sunt îndreptaţi către voi, privindu-vă cum creaţi pasul următor pe calea voastră chiar înainte de a păşi. Voi vă creaţi viitorul în fiecare moment al fiecărei zile, iar noi suntem extraordinar de mândri de voi. Vălul a fost ridicat doar puţin. Da, pentru unii din voi, aceasta se simte mai mult ca o povară, pentru că nu este uşor să înţelegeţi conexiunea voastră cu 'Tot Ceea ce Este', pentru că energia provenită din Energia Universală se simte în trupul vostru ca iubire şi uneori aceasta vă depăşeşte. Există o singură modalitate prin care energia iubirii să devină a voastră. Realizaţi că este energie, deci nu poate exista într-un spaţiu închis; trebuie să se mişte ca să existe. Aşadar, singura modalitatea de a o păstra este să o daţi altora. Daţi-o mai departe. Impresionaţi o altă persoană. Permiteţi altora să vadă scânteia de viaţă din ochii voştri. Permiteţi-le să vă vadă speranţele. Permiteţi-le să vă vadă visele. Permiteţi-le să vă vadă pasiunea. Transmiţând aceasta de la unul la altul, veţi re-împleti natura lui Dumnezeu într-o şi mai mare creaţie.
Vă integraţi într-o nouă energie şi într-o natură nouă, care va ridica Energia Universală la nivelul următor. Aceasta este ceea ce aţi început deja să faceţi în această zi, iar noi vă privim cu extraordinară mândrie. Intenţia noastră cea mai mare a fost să ne întindem aripile şi să ajutăm la reflectarea splendorii voastre. Nu ştiţi cine sunteţi . . . dar noi ştim. Şi este în intenţia noastră să vă re-amintim splendoarea voastră. De îndată ce o simţiţi, vă rugăm să răspândiţi această energie de la unul la altul. Cele mai mari daruri pe care puteţi să le faceţi sunt acelea de înger uman. Puteţi acum să vă luaţi responsabilitatea de a îi ajuta şi pe alţii să-şi vadă propria splendoare. Aceasta este sarcina pe care o aveţi acum de îndeplinit.
Mulţi dintre voi privesc împrejur la stele, la alinierea lor, încercând să descopere de ce totul este atât de emoţional acum, de ce lucrurile sunt atât de dificile sau de ce lucrurile sunt atât de uşoare. Dar vă spunem că de multe ori aceasta are de-a face cu relaţia voastră interdimensională cu timpul şi spaţiul şi cu Energia Universală; aşa că s-ar putea să nu anticipaţi întotdeauna valurile care vin, dar dacă treceţi peste fiecare dintre ele cât puteţi voi de bine şi vă luaţi responsabilitatea de a face cât puteţi de bine în orice situaţie pe care o întâmpinaţi--veţi dansa în pasiunea voastră şi veţi petrece în bucurie. Atunci voi deveniţi cei mai de folos universului. Atunci vă ocupaţi locul de creatori ai Planetei Pământ.
Întâlniţi ocazii de a crea acest fel de viaţă în voi înşivă. Păşiţi cu intenţie, păşiţi cu toată hotărârea şi creaţi gândul vostru cel mai curat pentru voi înşivă şi priviţi cum minunea se întâmplă. Priviţi cum vă declanşaţi propriile valuri în întreaga Energie Universală, pentru că modelul vibraţiei voastre este simţit de toţi cei din jurul vostru. Declanşaţi-le folosindu-vă gândul cel mai curat, în acelaşi fel în care aţi folosit şi Portalurile de Cristal. Faceţi-vă simţiţi, auziţi, iubiţi şi se va întâmpla chiar în această zi.
Pentru noi este cea mai mare onoare să fim cu voi. Pentru noi este cea mai mare onoare faptul că voi ne permiteţi să ne conectăm la acea parte din voi, care trece chiar prin inimile voastre; făcând aceasta, voi ne daţi voie să conectăm acea Energie Universală la fiecare din voi şi astfel noi vă aprindem inimile. Dacă doriţi să o păstraţi şi să păstraţi acest foc aprins, luaţi-l şi împărtăşiţi-l şi cu alţii. Permiteţi-le să vă vadă inima şi acest lucru se va întâmpla.
Cu cea mai mare onoare am stat împreună cu voi astăzi, am pus energia noastră în Energia Universală a tuturor lucrurilor de pretutindeni. Ne-aţi oferit această ocazie şi pentru aceasta noi vă suntem veşnic recunoscători. Plecăm şi vă re-amintim trei lucruri: Vă rugăm să vă trataţi unii pe alţii cu cel mai profund respect, să aveţi grijă unii de alţii în orice ocazie, să vă re-amintiţi că faceţi parte din natura lui Dumnezeu, în timp ce vă jucaţi frumos împreună.
ESPAVO
Grupul
 sursa http://www.Lightworker.com/beacons/.
cititi si Carmen
Donca
Romeo Ruse
Daniel

0 Response to "Stiţi voi cine sunteţi?"

Trimiteți un comentariu