Nu aveti nimic de pierdut decît lanturile voastreDacà sînteti gelos din competitie cu toatà lumea din jurul vostru - cum puteti ajunge la voi însivà ? Lumea este prea mare si sînt atîtia oameni, si voi sînteti în competitie cu toatà lumea, si chiar ... sînteti! Cineva are o fatà frumoasà, cineva are un pàr frumos, cineva are un trup proportionat frumos, cineva are un intelect foarte dezvoltat, cineva este pictor, cineva este poet... Cum và puteti descurca ? Toate acesteasi voi singuri în competitie ? Veti înnebuni ! Si asta face toatà umanitatea . Aruncati competitia, aruncati gelozia .Este absolut fàrà sens .
Este un mijloc de torturà, astfel încît sà nu puteti fi niciodatà voi însivà - pentru cà acesta este singurul lucru de care se tem religiile . Dacà sînteti voi însivà atunci descoperiti multumirea, împlinirea, extazul .
Atunci cui îi mai pasà de Divin ? Voi sînteti Divinul.
Ati gustat divinitatea din voi. Acum nu và mai deranjeazà nici împàratul, pentru cà nu mai gînditi cà và este superior. Cum ar putea sà và fie superior ? Ati gustat ceva atît de nemaipomenit ca dimensiune încît el nu poate fi decît un biet om... Puteti sà simtiti chiar compasiune pentru el, dar nu và veti simti inferior pentru cà stiti cà acel lucru pe care tocmai l-ati descoperit, el îl poartà înlàuntrul lui. Nu este o diferentà calitativà între voi. Singura diferentà este exterioarà: în haine, în titluri, în elefantul pe care stà regele. Dar acestea nu sînt diferente reale, nu sînt diferente care constituie o diferentiere adevàratà. In interiorul vostru veti gàsi liniste, pace, comori inestimabile. Si gàsindu-le stiti cà toatà lumea le are; chiar dacà stie sau nu. Dar în ceea ce priveste existenta, toatà lumea are frumusetile lumii, universului; toate extazurile si dansurile universului. Da, în diferitele moduri în care acestea sînt exprimate. Nu este nevoie sà ne gîndim cà cineva care le exprimà prin dans este mai bun decît cineva care le exprimà prin cîntec, sau decît cineva care le exprimà prin tàcere. Ceea ce se exprimà este acelasi extaz . Si veti descoperi aceasta cînd veti intra în lumea singuràtàtii voastre în care nu mai este nimeni .
Atunci ati làsat societatea departe în spate... pentru cà aceastà societate v-a schingiuit. Ati làsat, toate religiile, toate partidele politice, departe în spate . Acum sînteti aproape NIMENI . Am spus "aproape" pentru cà de fapt sînteti, pentru prima datà, dar într-un plan total diferit. Nu ati stiut nimic despre el, cà poate fi înlàuntrul dvs., atît de profund, atît de plin si atît de etern. Si ce veti pierde aruncînd gelozia,competitivitatea si comparatia ?
Nimic .
Nu aveti nimic de pierdut decît lanturile voastre si veti cîstiga întregul regat divin care este în interiorul vostru.
OSHO

1 Response to "Nu aveti nimic de pierdut decît lanturile voastre"

  1. mandala says:
    23 aprilie 2011, 12:56

    SARBATORI LUMINATE !

Trimiteți un comentariu