Meditaţia reînnoirii QUADO

Închideţi ochii. Respiraţi adânc şi relaxaţi-vă. Noi o să mergem într-o călătorie acum, respiraţi uşor şi ascultaţi.
Acum respirăm de la zece la unu. Când ajungem la unu atunci voi o să vă simţiţi foarte relaxaţi. Respiraţi înăuntru, zece afară zece, înăuntru nouă afară nouă, înăuntru opt afară opt, înăuntru şapte afară şapte, înăuntru şase afară şase, înăuntru cinci afară cinci, înăuntru patru afară patru, înăuntru trei afară trei, înăuntru doi afară doi, înăuntru unu afară unu.
Acum respiraţi încă odată şi relaxaţi-vă complet.
Acum imaginaţi doi îngeri vindecători care plutesc în aer deasupra voastră. Ei au două căni de argint strălucitoare cu lumină şi iubire nesfârşită al universului, şi ei acum toarnă acestea în inima voastră. Vedeţi strălucirea acestora. Este lumină şi este iubire, iubire pură, iubire nesfârşită. Imaginaţi cum inima voastră străluceşte, plină cu lumină şi iubire. Simţiţi cum inima voastră se purifică şi se împuterniceşte strălucind mai puternic, şi se umple cu iubire pură.
Acum, daţi voie la acea lumină strălucitoare să se răspândească în toate celulele corpului vostru.
Imaginaţi că razele de lumină care pleacă din inima voastră ating
fiecare celulă din corpul vostru. Şi cum lumina atinge fiecare celulă, ele se trezesc. Fiecare celulă este activată şi este pregătită să primească această informaţie şi transformare pe care noi trimitem în timpul acestei meditaţii.
Permiteţi la razele de lumină să radieze afară din inima voastră la fiecare celulă, afară şi afară şi afară, să radieze afară, trezind fiecare celulă din corpul vostru.
Acum, noi trebuie să spunem următoarele la fiecare celulă din întregul corp al vostru.
Voi sunteţi exact aşa cum sunteţi. Voi sunteţi iubiţi mult. Voi sunteţi împliniţi. Voi sunteţi nutriţi. Voi sunteţi nutriţi de iubirea şi aprobarea ce curge spre voi. Voi sunteţi iubiţi. Voi sunteţi în siguranţă. Voi sunteţi în braţele universului iubitor şi sunteţi complet în siguranţă. Nu este nevoie de nimic mai mult.
Şi aşa cum noi vorbim la celulele voastre, permiteţi lumina să radieze din inima voastră. Permiteţi la razele de lumină să radieze afară din inima strălucitoare a voastră, afară la fiecare celulă.
Acum, daţi voie ca noi să continuăm să vorbim la celulele voastre.

Nu este nevoie de frică. Toate fricile au fost îndepărtate. Toate fricile sunt îndepărtate din fiecare celulă şi puse uşor în circulaţia sângelui vostru. Şi aici fricile circulă până la inima voastră, unde sunt curăţite de lumina iubitoare. Toate fricile sunt trase afară din fiecare celulă şi trimise uşor la inima voastră unde sunt curăţate, spălate de lumina iubirii inimii voastre.
Îngerii încă mai plutesc deasupra voastră şi continuă să toarne iubirea nesfârşită şi strălucitoare a universului. Ei toarnă această iubire în inima voastră, împuternicind şi umplând cu mai multă iubire, iubire curată, puternică şi purificatoare.
Simţiţi cum frica pleacă din fiecare celulă. Simţiţi cum vă părăseşte. Simţiţi cum curge afară din celule, în circulaţia sângelui şi apoi în inima voastră. Simţiţi cum inima voastră curăţă acesta. Simţiţi cu fiecare puls al inimii, că voi pompaţi lumină curată şi purificată în sângele vostru, lumină ce spală curat şi transmută frica, luând frica şi spălând acesta în aşa fel ca acesta să devină iubire.
Şi acest ciclu continuă. Fiecare celulă se curăţă însăşi de frică şi trimite acea frică în sânge. Sângele circulă la inimă unde frica este curăţită şi transformată în iubire. Apoi iubirea trece din nou în celule.
Acesta continuă să circule şi să circule şi cum face acest lucru, compoziţia fiecărei celule se schimbă. Unde a fost frică şi neîncredere, unde aţi avut obiceiuri şi adicţii bazate pe frică, acestea au fost construite pe baza fricii, dar acum în locul acesteia se află iubire.
Această iubire este adâncă, o iubire de sine. Acum fiecare celulă este înzestrată cu abilitatea de iubire de sine. Da, fiecare celulă este plină cu iubire de sine.
Şi acum, mergeţi mai adânc în fiecare celulă. Intraţi adânc în celule şi găsiţi frica, aveţi grijă să nu fie vreo frică ascunsă în celule. Mergeţi în josul celulelor adânc şi mai adânc unde găsiţi frica şi spuneţi să iasă afară. Trimiţând frica şi neîncrederea la inima voastră acestea sunt curăţate de lumină şi sunt transformate în iubire. Atunci iubirea călătoreşte înapoi, înapoi şi intră în celule. Iubire, iubire adâncă, transformă iubirea. O iubire adâncă pentru voi înşivă, în înăuntrul fiecărei celule din corpul vostru întreg.
Acum, pentru un moment, daţi voie la acesta doar să fie. Simţiţi bătaia inimii voastre. Simţiţi cum circulă sângele vostru. Dacă mai există frică şi neîncredere acolo, uşor puneţi acestea în circulaţia sângelui şi daţi voie la acesta să se transforme în inima voastră. Daţi voie să circule şi să circule până circulaţia sângelui se transformă în iubire, fiecare celulă pulsează cu o iubire adâncă a vieţii şi a sinelui. Daţi voi să circule, curăţând şi transformându-vă în iubire. Ah, da, simţiţi cât de minunat este acest lucru, să vă iubiţi pe voi înşivă, exact aşa cum sunteţi, cu fiecare celulă a corpului vostru.
Acum, o să călătorim înapoi. Tot ce trebuie să faceţi este să vă relaxaţi. Nu încercaţi să imaginaţi conştient nimic. Concentraţi-vă pe circulaţia sângelui vostru. Aşa cum mergem înapoi, jos, jos, voi redescoperiţi celule vechi al memoriei, umbra celulelor vechi care au nevoie de curăţire. Celulele au plecat dar memoriile lor încă mai persistă în corpul vostru. Noi ajungem la acestea în corpul vostru energetic, corpul vostru de memorie, şi acesta o să ia de asemeni frica şi nevoile, singurătatea şi durerea care au fost în aceste celule şi acum le transformă în iubire.
Tot ce trebuie sa faceţi este să vă relaxaţi, şi simţiţi cum inima pompează totul, transformând vechiul în nou, transformând întunericul cu lumină, durerea în iubire, iubire şi mai multă iubire.
Lumina în inima voastră este atât de puternică că nimic nu poate să rezistă la acesta. Tot ce trece prin inima voastră este transformată în iubire. Şi îngerii încă mai plutesc deasupra voastră, turnând lumina şi iubirea nesfârşită a universului în inima voastră tot mai puternică.
Acum mergem mai adânc şi mai adânc în jos. Voi vă întineriţi tot mai mult, şi cum faceţi acesta voi treceţi prin anii voştri şi celulele care erau vii în acel timp sunt curăţite. Ele vă oferă frica şi neîncrederea voastră, uşor aşează în circulaţia sângelui unde sunt curăţite, şi transformate în iubire.
Şi tot mai continuăm să mergem înapoi, înapoi prin toată viaţa voastră, şi uşor curăţând toată istoria celulelor, memoria celulelor, toate se transformă aşa cum sângele curăţă celulele, sângele curge prin inima voastră şi aşa totul este transformat, curăţat, purificat şi transformat în iubire.
Şi acum mergem din nou înapoi, înainte ca voi să vă fi născut, înapoi în râul vieţii, alte locuri de a fi, alte dimensiuni ale creaţiei. Şi aici totul este curăţit. Memoriile altor vieţi sunt spălate şi curăţite, memoriile acelor celule şi tot ce au menţinut sunt spălate şi curăţite, purificate şi transformate în iubire.
Toata trauma, durerile, frica şi neîncrederea sunt curăţate, acele memorii sunt scoase afară şi spălate şi curăţite. Curăţite şi se reîntorc la voi purificate, purificate de lumină ce străluceşte în inima voastră, lumina iubirii.
Şi noi continuăm să mergem mai adânc, în straturi după straturi de energii, straturi după straturi al memoriei celulelor, toate curăţate, purificate, toate circulă uşor în corpul vostru, circulă şi se curăţă, trecând prin lumină, şi transformându-se în iubire.
Acum voi sunteţi în straturi şi straturi de iubire, straturi de vieţi, toate se transformă în iubire. Acestea sunteţi voi; voi puteţi vedea corpul vostru întreg care străluceşte. Voi puteţi vedea straturi de lumină şi iubire în jurul corpului vostru, straturi şi straturi de energii, memorii ale celulelor care strălucesc mai puternic, toate s-au transformat în lumină şi iubire.
Este perfecţiunea voastră ce străluceşte, perfecţiunea corpului vostru în această formă de energie. Străluceşte puternic, curăţit şi lustruit, şi plin cu bucuria vieţii, iubirea vieţii. Voi străluciţi cu iubire, străluciţi cu viaţă, complet curăţiţi de orice frică şi neîncredere, curăţiţi în plin de tipare de energii vechi, curăţiţi în plin şi pregătiţi să formaţi obiceiuri noi de a fi.
Celulele voastre sunt pline. Sunt pline şi complete. Ele nu mai au nevoi, ele nu mai sunt pline cu dorinţe, ele nu mai au foame pentru iubire. Ele sunt pline cu iubire, atât de pline încât se revarsă aşa cum străluciţi şi străluciţi şi străluciţi o viaţă vibrantă, o iubire vibrantă. Acesta sunteţi voi acum. Acesta este corpul vostru acum.
Acum o să venim înapoi, uşor înapoi, eliberând straturile vechi, eliberând corpurile de energiile vechi, dând voie ca ele să se împrăştie în aerul din jurul vostru. Relaxaţi-vă aşa cum sunteţi eliberaţi de acele straturi vechi şi vă reîntoarceţi la voi înşivă, în corpul fizic, cu aceste celule curăţate şi iubitoare, toate strălucind de iubire.
Voi aveţi anii pe care i-aţi avut când am început, dar celulele voastre sunt curăţate şi purificate, şi pline cu iubire.
Pentru un moment daţi voie la iubire să stea în inima voastră şi să strălucească înafară şi să umple tot corpul vostru. Simţiţi cum fiecare celulă este încântată de acesta acum. Simţiţi cum nu există frică ascunsă, neîncredere ascunsă. Totul este curăţit şi perfect, plin cu iubire, plin cu viaţă, pregătit pentru viaţă.
Voi sunteţi în siguranţă. Voi sunteţi iubiţi. Voi sunteţi apreciaţi şi preţioşi, înconjuraţi de ajutor la fiecare întoarcere. Voi sunteţi protejaţi. Voi sunteţi în siguranţă. Voi puteţi să vă relaxaţi şi să ştiţi că acesta este de ajuns, voi sunteţi complet capabili de a face şi de a fi tot ce viaţa a cerut de la voi.
Voi vă apreciaţi mult, şi voi o să onoraţi acum fiecare celulă în corpul vostru făcând doar ceea ce este bine pentru acesta. Mâncaţi mâncare sănătoasă, beţi apă pură şi faceţi exerciţii uşoare, dând voie la sănătatea bună a fiecărei celule să se lărgească şi să stea pură şi plină de iubire.
Voi vă onoraţi foarte mult şi prin acesta voi faceţi acest lucru o prioritate astăzi, să menţineţi celulele voastre purificate şi pline de iubire, şi daţi lor ceea ce ele doresc, să le răsfăţaţi şi să apreciaţi aşa cum face universul iubitor.
Şi dacă începeţi să aveţi stres, şi dacă începeţi să aveţi simţăminte vechi sau dorinţe, concentraţi-vă pe lumina strălucitoare a inimii voastre. Concentraţi-vă pe lumină şi simţiţi cum aceasta străluceşte înafară. Simţi cum străluceşte înafară şi cum vă umple cu iubire.
Voi puteţi face acesta. Voi puteţi învăţa să iubiţi fiecare celulă din corpul vostru atât de mult că voi să le trataţi ca şi nişte comori. La fiecare celulă îi place exerciţiul. La fiecare celulă îi place să se mute şi să simtă cum curge sângele, pentru că sângele curăţă şi purifică. Menţineţi-vă în mişcare şi fiţi vibranţi şi vii. La fiecare celulă îi place apa, pentru că este apa ce menţine sângele să curgă şi pur şi curat. Daţi corpului vostru toată apa de care are nevoie. Menţineţi tot sistemul vostru în curgere şi în mişcare, cu exerciţiu şi apă, curgând şi mişcând.
La corpul vostru îi plac mâncăruri sănătoase, pentru că ele hrănesc şi curăţă sângele. Ele hrănesc celulele şi fac ca celulele să stea sănătoase vibrante şi pline de viaţă. Apa, exerciţiul şi mâncarea sănătoasă ajută ca fiecare celulă să fie productivă şi bucuroasă, ce vă ţine departe de frică şi neîncredere, şi vă face
să fiţi în siguranţă, şi că totul este bine. Fiecare celulă cântă lăudându-vă pe voi, dacă voi le daţi ceea ce ele doresc pentru a fi vibrante şi vii, strălucind cu lumină şi iubire.
Faceţi acest lucru azi. menţineţi-vă strălucitori şi vibranţi. Faceţi acest lucru cu cea mai mare prioritate. Aveţi grijă de voi înşivă şi permiteţi la univers să aibă grijă de restul. Predaţi la univers. Predaţi la univers nevoia de a controla lucrurile înafara voastră. Predaţi totul să fiţi voi înşivă, concentraţi-vă înăuntrul vostru pe lumina strălucitoare şi neclintită ce sunteţi voi.
Străluciţi şi fiţi. Străluciţi înafară cu frumuseţe şi iubire. Permiteţi la iubirea din inima voastră să strălucească şi să umple corpul şi fiecare celulă a voastră.
Voi puteţi face acest lucru. Voi faceţi acesta chiar acum. Voi sunteţi făcuţi din dragoste şi acesta străluceşte prin voi. Voi sunteţi iubiţi. Voi sunteţi în siguranţă. Voi sunteţi de ajuns, pentru orice ce va aduce viaţa la voi azi. Doar străluciţi şi fiţi şi aşa faceţi bine.
Acum este timpul să ne întoarcem în cameră. Respiraţi adânc de câteva ori. Mişcaţi degetele picioarelor. Ridicaţi mâinile şi braţele. Respiraţi încă odată adânc, şi deschideţi ochii.
Şi cum ieşiţi astăzi afară în lume, să nu uitaţi să străluciţi cu lumina şi iubirea ce sunteţi, strălucind puternic în fiecare celulă a întregului vostru corp.
Traducere de Graţia 

0 Response to "Meditaţia reînnoirii QUADO"

Trimiteți un comentariu