O teorie a realităţii-Grupul
Salutări de Acasă

Dragilor, ne este greu să exprimăm cât de mult vă onorăm. Auziţi vorbele noastre şi totuşi nu puteţi înţelege perspectiva noastră. Ne priviţi ca pe îngeri din ceruri. Vă spunem că, cu toată puterea din ceruri nu a fost posibil ca noi să facem ceea ce aţi făcut voi. Înţelegeţi de ce vă onorăm atât de mult? Înţelegeţi de ce suntem atât de onoraţi să ne aflăm în prezenţa voastră? V-am simţit lipsa Acasă, pentru că sunteţi plecaţi de atât de multă vreme. Sunteţi o parte din noi, iar noi suntem o parte din voi, aşa că ne cunoaşteţi. Sunteţi în inimile noastre acolo unde Acasă deja există. Păstraţi această energie. Re-amintiţi-vă cine sunteţi şi veţi onora conexiunea dintre noi toţi.
Aţi îndrăznit să păşiţi în a 5-a dimensiune. Aţi îndrăznit să duceţi Jocul vostru la nivelul următor. În a cincea dimensiune nu există reguli. Dar acest lucru nu ar trebui să fie un secret pentru voi, pentru că nici în a treia nu au fost. Dar aţi făcut o treabă foarte bună inventând câteva, nu-i aşa? Câmpul polarităţii este atât de gros şi atât de greu de pătruns. Privim amuzaţi la modul în care faceţi ca jocurile voastre să fie mai complicate decât este nevoie să fie.
Ah, dar acest lucru nu ar trebui să fie un secret pentru voi, deoarece nu erau reguli în a treia dimensiune. Oh, dar aţi făcut o treabă deosebit de bună în a face voi reguli, nu-i aşa? Câmpul polarităţii este atât de gros şi este atât de greu să vezi în jur. Vă privim cu umor când vedem cum vă străduiţi să faceţi jocurile voastre mai complicate decât este nevoie. Înţelegem faptul că complexitatea este o parte a naturii umane şi este necesar ca voi să complicaţi lucrurile suficient de mult pentru a le înţelege. Noi, şi mulţi alţii ca noi, suntem aici nu pentru a vă spune încotro să vă îndreptaţi, ci pentru a reflecta măreţia oamenilor. Aţi făcut pasul pentru a deveni Îngeri Umani. Aţi făcut un pas intenţionat spre crearea realităţii voastre celei mai înalte şi suntem atât de onoraţi că ne aflăm aici privindu-vă. Sunt mulţi care intră pe diferite nivele supratonale pentru a privi cum luaţi deciziile următoare. După cum vedeţi, nu este vorba doar despre voi, este vorba despre "Tot Ceea Ce Este".
Dorim să vorbim astăzi despre unele dintre atributele realităţilor alternate care există în propriul vostru timp şi spaţiu. Pentru că, reţineţi, a cincea dimensiune nu mai este ceva la care să tânjiţi. Aţi păşit drept în ea. Decalajul în timp este foarte scurt în a cincea dimensiune. Aveţi un gând şi curând, acel gând stă în faţa voastră, în realitatea voastră. Nu e nici o problemă legată de acest lucru, deoarece în vibraţiile mai înalte ale Noii Planete Pământ totul este posibil şi voi sunteţi maeştrii gândurilor voastre şi ale realităţii voastre. Dar atunci când sunteţi confuzi din cauza vălurilor, căutaţi în afara voastră pentru a găsi răspunsuri. Căutaţi lucruri care nu sunt acolo. Căutaţi misticismul care să vă înconjoare. Uneori nu daţi putere la nimic înainte de a vă înconjura de misticism. Nu mai este necesar să faceţi aşa, dragilor, deoarece deţineţi puterea voastră şi vă asumaţi răspunderea pentru realităţile voastre. Nu vă temeţi să faceţi greşeli, nu există un astfel de cuvânt pe Noua Planetă Pământ. Vă spunem că nu există bine sau rău. Aceasta este o iluzie a polarităţii ce a existat pe Tabla voastră de Joc. Găsiţi pasiunea a cine sunteţi şi ce vă hrăneşte. Îndrăzniţi să creaţi o realitate după alegerea voastră. Aveţi curajul de a urma mai întâi această pasiune, deoarece acolo veţi găsi esenţa de Acasă. Acolo marile voastre succese vor fi pe Noua Planetă Pământ.
A cincea dimensiune în care aţi păşit are o foarte scurtă întârziere în timp. În a treia dimensiune aveaţi un gând care a rămas acolo afară, mereu tachinându-vă, în timp ce voi aşteptaţi ca el să se manifeste. Ocazional, se întorcea la voi şi vă spunea "Eşti sigur că asta vrei?" Iar voi răspundeaţi "Da, asta vreau." Iar întârzierea în timp a continuat să împiedice creaţia, întrebând mereu dacă într-adevăr asta vă doriţi. Aceasta era o parte necesară a jocului pentru că încă nu eraţi stăpâni pe gândurile voastre. În sfârşit, când ajungea la limita creaţiei, verifica pentru ultima oară întrebându-vă "Eşti sigur?" Iar dacă vibraţia voastră era aceeaşi ca atunci când aţi pus în mişcare această creaţie, se manifesta. Procesul era numit co-creaţie deoarece creaţi împreună cu spiritul pentru a manifesta lucruri în lumea voastră. Vă spunem chiar şi acum că aţi depăşit procesul de co-creaţie, pentru că a avut loc o integrare a spiritului. Nu mai sunteţi în afară voastră. V-aţi împreunat ca unul. Este o fuziune a sinelui înalt în forma fizică ce nu a fost posibilă până acum. Voi aţi creat-o, dragilor, iar noi vă admirăm şi vă aplaudăm. Aplauzele furtunoase care există de această parte a vălului pentru ceea ce voi aţi creat prin propria voastră alegere sunt peste puterea voastră de înţelegere, pentru că nu se referă la voi; se referă la Tot Ceea Ce Este.
O teorie a realităţii
Vă vom împărtăşi astăzi o importantă definiţie a realităţii care vă va ajuta să vă acomodaţi la viaţa în a 5-a dimensiune. Problema voastră legată de înţelegerea realităţii ... este că voi credeţi că e reală. În a 5-a dimensiune există o singură teorie. O teorie a realităţii este o presupunere pe care cineva o face atunci când încearcă să definească infinitul. Aţi trăit destul de mult într-o teorie a realităţii care este împărtăşită de mai mulţi. Datorită faptului că a fost susţinută de colectiv, a devenit ceea ce voi numiţi realitate. Acum când creaţi Noua Planetă Pământ în a 5-a dimensiune, această realitate se schimbă cu gândurile voastre individuale.
Atât de multe s-au întâmplat pe planeta voastră, chiar în ultimele zile şi luni. Pentru că acum aveţi posibilitatea de a deţine puterea, aşa cum nu aţi făcut-o niciodată. Nu vă cerem să vă consideraţi răspunzători pentru oricine şi orice se întâmplă pe planeta voastră. Vă cerem doar să vă asumaţi răspunderea, deci puterea, pentru cine sunteţi în fiecare moment. Aceasta creează noua energie şi vibraţiile mai înalte ale Noii Planete Pământ. Aceasta aţi venit să faceţi aici şi o faceţi bine. Nu vă temeţi să faceţi greşeli. Nu vă temeţi de energie atunci când luaţi puterea, deoarece nu vă ajută să jucaţi mai puţin decât creatorii care sunteţi. Nu ajută la cel mai înalt bine al tuturor să pretindeţi că nu vă luaţi puterea, în continuare. Pentru că acum este timpul de a schimba acestea în voi, deoarece această putere a creaţiei reprezintă răspunderea voastră. Asumaţi-vă puterea de creatori. Creaţi mai întâi în interior. Veţi fi cunoscuţi în toată istoria. Veţi fi cunoscuţi în toate timpurile ca cei care au stat în faţa clasei, deoarece voi, dragilor, sunteţi cei aleşi.
Vălul este atât de gros încât staţi în linişte pe întuneric şi simţiţi lacrimile în timp ce vă lăsaţi în voia amintirilor de Acasă. Întrebaţi "De ce sunt aici?" Ah... dacă am putea să ridicăm vălul doar pentru un moment pentru a vă arăta de ce aţi venit cu adevărat aici... Aţi fi atât de incredibil de mândri de a fi cine sunteţi, încât nu v-aţi mai îndoi niciodată de voi înşivă.
Pe măsură ce fiecare dintre voi va ţine torţa sa dreaptă şi îşi va susţine flacăra adevărului, nu vor mai fi umbre pe Planeta Pământ, iar Acasă va fi re-creat.
Fiecare dintre voi aveţi o responsabilitate. Creaţi cele mai înalte şi bune lucruri mai întâi pentru voi înşivă. Îndrăzniţi să creaţi abundenţa în viaţa voastră în toate domeniile. Aceasta este adevărata vibraţie de Acasă. Nimeni nu îşi doreşte niciodată nimic Acasă. Dacă veţi crea Acasă de partea voastră a vălului va fi necesar să îndrăzniţi să acceptaţi tot ceea ce este al vostru. Faceţi acest lucru acum cu deplină conexiune şi onoare faţă de toate lucrurile din jurul vostru. Înţelegeţi că dacă unul se înalţă, se înalţă toţi.
Curentul celest de energie luminoasă
Energiile cresc zi de zi pe măsură ce Planeta Pământ se mişcă într-un curent de energie luminoasă celestă. Acesta este al treilea an în care Pământul va experimenta o schimbare luminoasă substanţială în luna mai. Acest lucru se datorează unei schimbări de direcţii a întregului sistem planetar în care trăiţi. Ceea ce voi numiţi sistemul vostru solar nu este încă pe deplin definit. În jurul soarelui vostru se mişcă mai multe decât ştiţi voi. Cu puţini ani în urmă Jocul a suferit o schimbare. Cu trei ani în urmă procesul de ascensiune a început să mişte realitatea voastră. A fost pentru prima oară când aţi experimentat cu adevărat Noul Pământ. Pentru unii dintre voi a fost ca o invazie şi o schimbare de care aţi avut nevoie pentru a vă proteja de aceasta. La acel moment întregul vostru sistem de planete a început să îşi schimbe amplasarea în Univers. În urmă cu trei ani, sistemul vostru planetar a început să se îndrepte spre un nou loc de odihnă în univers.
Aţi simţit acest lucru atunci când planeta voastră a trecut printr-un curent cosmic de energie de Lumină astrală, în luna mai. Planeta voastră a trecut prin acelaşi curent de Lumină în luna mai în ultimii trei ani. În primul an aţi simţit cel mai puternic, deoarece era ceva nou şi diferit pentru voi. Acum simţiţi mai puţin efectele acestei schimbări de energie deoarece vă obişnuiţi cu schimbări de energie, la modul general. Vă spunem că în acest an veţi trăi cea mai puternică schimbare energetică de până acum din această sursă. Aveţi un minim de doi ani până când sistemul vostru solar va trece de acest curent de energie. Lungimea intervalului de timp necesar pentru a trece de acest câmp va depinde de cât de repede reuşiţi să asimilaţi şi să absorbiţi noua energie.
Cei dintre voi care simt pulsul Pământului vor putea simţi chiar de pe acum anticiparea acestui eveniment cosmic. Pe măsură ce vă mişcaţi în acest curent, veţi simţi peste tot în jurul vostru cum conştiinţa se schimbă. Cei care sunteţi sensibili în mod empatic faţă de Pământ veţi simţi înaintea celorlalţi aceste schimbări de energie. Unii s-ar putea simţi nervoşi sau agitaţi fără nici un motiv aparent. Alţii s-ar putea simţi plini de energie. Reacţiile vor varia foarte mult şi totuşi, în final cu toţii vor simţi schimbarea, într-un fel sau altul. Unii, aşa cum au făcut-o în ultimul timp, vor reacţiona cu teamă. Puteţi ţine Lumina alegând gânduri ce creează o realitate la alegerea voastră. La asta ne referim atunci când vă cerem să vă ţineţi Lumina sus.
Eliberarea energiei de cristal
În afară de câmpul energetic prin care treceţi, veţi mai trăi şi eliberarea energiei de cristal, pe 19 mai 2002. Şi aceasta este un curent de energie care bombardează Pământul. În orice caz, aceasta este Energia de Cristal ce îşi are originea în Soarele Central ce este înmagazinat în plăcile tectonice ale planetei voastre. Vânturile solare pe care le-aţi experimentat de curând sunt purtătoarele acestei energii în redirecţionarea prin propriul vostru soare.
Dragilor, aţi întrebat deseori "cum pot să fac ceva important?" Vă spunem că oportunităţile sunt acum direct în faţa voastră. O parte a provocărilor cu care vă confruntaţi acum sunt dificultăţi legate de asimilarea Energiei de Cristal. Părţi ale globului sunt tulburate sau se află în război ca un rezultat direct a acestei energii ce pătrunde în lumea voastră. Energia de Cristal aduce cu sine un nou nivel de împuternicire umană. Cei care au petrecut vieţi întregi trăind cu puţină putere personală o vor lua ca pe o chemare la acţiune şi, aşa după cum aţi văzut, pot foarte uşor reacţiona în mod exagerat. Ei cred în mod natural că au fost reprimaţi şi ţinuţi departe de puterea lor de către cei din jur. Ei văd acţiunile de revoltă ca pe o expresie a propriei lor puteri. Vă rugăm să fiţi răbdători, dragilor. Trebuie să ştiţi că ei văd ceea ce fac ca o expresie a puterilor lor de creaţie. Fiţi răbdători văzându-i cum încearcă să se separe. Nu vă permiteţi să fiţi segregaţi nici chiar de către ei, deoarece în realitate nu sunteţi separaţi unii de alţii. Când găsiţi moduri de a vă asuma răspunderea pentru propria voastră realitate, stabiliţi energia pentru mult mai mulţi decât ştiţi.
În aceste timpuri pierdeţi uşor din vedere creaţia lui Acasă. În schimb, gândiţi la modul de a înceta orice luptă şi de a vă întoarce la mediul paşnic în care v-aţi aflat cu doar câteva luni în urmă. Vă spunem că nu este posibil să vă întoarceţi în acele timpuri. Caracterul vostru uman vă face să credeţi că pacea pe planetă este pur şi simplu o absenţă a războiului. Nu este aşa. Viaţa pe Planeta Pământ este mult mai mult decât atât şi trebuie tratată cu responsabilitatea înţelegerii.
Conectaţi-vă cu ceilalţi şi asumaţi-vă în mod intenţionat responsabilitatea pentru folosirea personală a acestei energii de Lumină. 19 mai va fi o zi puternică pentru a pune în mişcare un punct crucial. Şi totuşi, vă cerem să nu aşteptaţi acel moment. Începeţi acum. În cele mai întunecate timpuri, în cele mai dificile situaţii, găsiţi moduri de a crea cea mai înaltă realitate a voastră. Alegeţi o teorie a realităţii care vă permite să fiţi în pasiunea voastră şi veţi crea Acasă de partea voastră a vălului.
Întunericul personal
Mulţi dintre cei care citiţi acum aceste rânduri aţi trecut prin perioade de întuneric. Unii dintre voi aţi avut o experienţă cunoscută ca moarte clinică. Acela a fost momentul în care aţi încheiat toate contractele. Cu excepţia unor angajamente pe termen lung, mulţi dintre voi aţi terminat ceea ce aţi venit aici să faceţi.. Şi totuşi, sunteţi aici. Aţi rămas deşi aveaţi şansa de a merge Acasă.. Aţi trecut printr-o perioadă de întuneric, astfel încât să puteţi vedea lumina, şi iată-vă aici. Ştim că atracţia de Acasă este puternică. Energia pe care o simţiţi acum nu este energia "Grupului". Este energia de Acasă şi asta este ceea ce simţiţi în acest moment. Inspiraţi-o şi acceptaţi ceea ce este de drept al vostru. Aceasta este re-amintirea locului din care veniţi. Aceasta este atracţia puternică de Acasă pe care fiecare dintre voi aţi simţit-o în ultimii ani. Re-amintiţi-vă bine de ea, dragilor, dar nu tânjiţi după ea. Nu râvniţi la ea. Vă cerem doar să păstraţi această energie şi să o creaţi acolo unde sunteţi. Nu este nevoie să treceţi dincolo de văl pentru a simţi această energie. Acum aveţi abilităţile de a o crea acolo unde sunteţi voi. Simţiţi-o adeseori, dragilor. Vă vom ajuta atingându-vă cu atingerea Îngerilor până când veţi învăţa să vă atingeţi unii pe ceilalţi.

Dragilor, cu cel mai mare respect vă mulţumim pentru munca voastră. Nu vă puteţi închipui ce aţi făcut ... dar o veţi face. Faceţi loc în inima voastră pentru propria voastră energie şi veţi deschide uşa copiilor de vibraţie Indigo şi copiilor de vibraţie de Cristal odată cu schimbarea lumii voastre. Faceţi loc pe Noua Planetă oamenilor împuterniciţi. Jucaţi-vă cu realităţile, nu vă temeţi de ele. Bucuraţi-vă scăldându-vă în magie, pentru că într-adevăr este magie şi acum este a voastră. Trebuie doar să împingeţi limitele pentru a descoperi că nu mai sunt unde le ştiaţi. Păstraţi-vă flacăra cât mai sus. Pentru că astfel nu vor mai fi umbre pe Planeta Pământ. Şi este timpul ca voi să păstraţi flacăra în propria voastră energie. Nu vă temeţi. Voi sunteţi creatorii. Voi sunteţi cei aleşi. Aţi mai făcut-o şi înainte. Aveţi încredere în voi înşivă. Dacă nu vă puteţi re-aminti cine sunteţi, uitaţi-vă în afară şi luaţi mâna celui de lângă voi şi cei din jur vă vor ajuta să vă re-amintiţi. Cu cea mai mare onoare vă re-amintim să vă trataţi unul pe celălalt cu respect, să vă sprijiniţi unii pe alţii şi să vă jucaţi bine împreună.

ESPAVO.

sursa http://www.Lightworker.com/beacons/.

0 Response to "O teorie a realităţii-Grupul"

Trimiteți un comentariu